Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi


 

Rody szlacheckie w powiecie lidzkim na Litwie w XIX wiekuChrystowski
m. Lida - parafia lidzka;
Chudoli - h. Ślepowron, pw. 3.III.1798 r. - 20.I.1799 r.
posesja Bartoszewicze;
Chrzanowski - h. Nowina;
Chrzczonowicz - h. Szeliga, pw. 15.XI.1804 r.
ok. Żyżma - parafia trokielska (szczuczyńska);
zaścianek Porojście - parafia werenowska;
wieś Mociewicze - parafia żołudzka;
dwór Wołkiszki - parafia bieniakońska;
ok. Witożencie, Wilbiki - parafia raduńska;
ok. Mickuny - parafia żyrmuńska;
m. Bielica - parafia bielicka;
Chwato
m. Werenów - parafia werenowska;
Chwojnicki
Kujże - parafia raduńska;
Ciechanowicz - h. Nałęcz
Małe Soleczniki - parafia solecznicka;
ok. Dokudowo - parafia lidzka;
parafia nowodworska;
Ciechanowski - h. Dąbrowa
folwark Sawowszczyzna - parafia żołudzka;
Ciemochowski
m. Ejszyszki - parafia ejszyska;
Cierpicki , pw. 22.III.1821 r.
Kowalki - parafia raduńska;
Czepieluny - parafia koleśnicka;
folwark Ławrynowicze - parafia wawiórska;
folwark Pakuliszki - parafia nacka;
folwark Kołki - parafia żyrmuńska;

Brzozówka;
Ciszewski
dwór Koleśniki - parafia ejszyska (koleśnicka);
ok. Chilczyce - parafia różaniecka;
Ciwiński
ok. Romanowicze - parafia żołudzka;
Cybowicz
wieś Baranowszczyzna - parafia lacka;
ok. Pilczuki - parafia iszczołnska;
Mokrzce Rząśnickie - parafia rożaniecka;
wieś Karewicze - parafia wasiliska;
Cyronko
m. Raduń - parafia raduńska;
Cydzik - h. Grzymała, pw. 23.V.1800 r., 12.I.1817 r.
ok. Rekście - parafia żyrmuńska;
ok. Paszyce - parafia żołudzka;
posesja Koszyce;
Cydzik (Cidzik) - h. Prawdzic, pw. 27.VIII.1820 r., 29.VII.1835 r., 18.VI.1859 r.
ok. Bołądzie, Honcewicze, Jurszyszki, Łowkieniki, Mongieliszki, Ponieździel - parafia ejszyska;
ok. Paszyce - parafia żołudzka;
ok. Łowczyłowicze - parafia lidzka;
ok. Zapaśniki, Łyszczyki - parafia zabłocka;
ok. Czaple, Dylewo, Rouby, Zieniewicze - parafia wawiórska;
Wojtkiełowicze, Szlachtowszczyzna - parafia wasiliska;
folwark Podłuże;
Cytowicz - h. Prus I
ok. Wilkańce - parafia ejszyska;
wieś Mejłuny - parafia trokielska;
Czajko
ok. Jodki - parafia lidzka;
Czapla - h. Czapla, pw. 7.IX.1817 r., 10.X.1861 r.
posesja Zaleszany, ok. Nowosady, Nowiny - parafia zabłocka;
ok. Czaple, Michnowce, Dylewo, wieś Misiewicze, Dragucie - parafia wawiórska;
ok. Petrykany - parafia trokielska;
ok. Szostakowce - parafia wasiliska;
ok. Januszyszki - parafia raduńska;
Czaplejewski
m. Dziembrów - parafia dziembrowska;
Czapliński - h. Drogosław, pw. 3.III.1798 r. - 20.I.1799 r.
wieś Janowlany - parafia białohrudzka;
Czapski
ok. Starodworce - parafia wasiliska;
Czarniawski
m. Wawiórka - parafia wawiórska;
Czarnocki (Czernecki ) - h. Lis, pw. 13.III.1818 r., 21.XII.1832 r.
ok. Wołejsze - parafia zabłocka;
wieś Hołodziszki - parafia koleśnicka;
Czechowicz , pw. 23.X.1818 r.
ok. Sokoły - parafia żyrmuńska;
ok. Pojedubie - parafia ejszyska;
dwór Czepiołuny - parafia koleśnicka;
Cze(y)wil - h. Nieczuja, pw. 3.III.1820 r.
ok. Surkonty - parafia raduńska;
ok.Gaworskie, Jurele - parafia nacka;
Czeczott - h. Prawdzic, pw. 12.XI.1817 r.
majątek Kołyszki, m. Lida - parafia lidzka;
folwark Stoki - parafia jelneńska;
Czemiżewski
m. Nacza - parafia nacka;
Czepik - h. Korab, pw. 10.I.1799 r., 31.XII.1798 r., 6.V.1834 r.
wieś Siemiejki, ok. Rouby, Radziwiłowce, Czaple, Siemieńki - parafia wawiórska;
Kozły, Doliniany, Perechody - parafia wasiliska;
posesja Wyzgi - parafia lacka;
Czerkies - h. Leliwa
wieś Drabiczuny - parafia werenowska;
wieś Popiszki - parafia ejszyska;
ok. Posolcze, wieś Zabłocie, Kuże, Kowalki, Milwidy - parafia bieniakońska;
Czerniawski, pw. 11.I.1817 r.
majątek Chilczyce - parafia różaniecka;
Czernicki, pw. 20.V.1815 r.
ok. Czerniczne - powiatu Prużańskiego;
m. Lida - parafia lidzka;
Czerniecki
wieś Minojty - parafia lidzka;
Czerniewski
folwark Dejnowa - parafia ejszyska;
Czerwiński
Wersoczka - parafia nacka;
Czepiejewski - 1891 r. marszałek szlachty lidzkiej
Czwiotr
dwór Istoki - parafia jelnieńska;
Czyrski - h. Prus III
Czyż - h. Godziemba
ok. Honcewicze, Łowkieniki, Serafiniszki, Songiniszki, Michnokiemie - parafia ejszyska;
m. Werenów - parafia werenowska;

 

Dalecki h. Junosza pw. 23.IV.1828 r.
majątek Radziwoniszki - parafia wawiórska;
Daney(j)ko - h. Sas
ok. Kozakowszczyzna - parafia raduńska;
Danilecki - h. Półkozicz, pw. 3.III.1798 r., 20.I.1799 r., 27.VII.1820 r.
posesja Gierwielańce, ok. Gaworskie - parafia nacka;
ok. Nackiewicze - parafia koleśnicka;
ok. Stamierowszczyzna - parafia nacka (koleśnicka);
ok. Tubielewicze, Kurminy - parafia żyrmuńska;
Daniewski
ok. Pocieluńce - parafia raduńska;
Danilewicz h. Ostoja
dwór Bastuny - parafia ossowska;
Daraszkiewicz
m. Lida - parafia lidzka;
Daszkiewicz - h. Leliwa, pw. 20.VII.1800 r., 3.III.1842 r., 25.X.1820 r.
Daszkiewicz - h. Korybut
ok. Janowicze, Wilbiki, Pacieluńce, Paszkiewicze, Pietraszuńce - parafia raduńska;
m. Lida, folwark Postawszczyzna - parafia lidzka;
ok. Mickańce - parafia nacka;
Podzitwa - parafia ejszyska;
Dawidowicz
wieś Druskieniki - parafia ejszyska;
Dekudowicz
ok. Krupowiesy - parafia koleśnicka;
Dembiński
m. Wasiliszki - parafia wasiliska;
Derewiński
folwark Skowroniszki - parafia nacka;
Dłuski - h. Nałęcz, pw. 3.III.1798 - 20.I.1799 r.
majątek Lebiodka - parafia wawiórska;
Żyżma - parafia trokielska (szczuczyńska);
majątek Dąbrownia - parafia lidzka;
pw. 19.III.1804 r., majątek Kozicze - parafia lidzka;
ok. Stamierowszczyzna - parafia koleśnicka;
ok. Smilginie, Mickańce - parafia nacka;
Dmitrowicz - h. Nieczuja
Doboszyński - h. Abdank, pw. 18.IX.1816 r.
m. Lida - parafia lidzka;
ok. Chociejewszczyzna - parafia żołudzka;
Dobkiewicz
ok. Butrymańce, wieś Kruże, wieś Lubarty - parafia bieniakońska;
Dobrowolski - h. Trzy gwiazdy
m. Nowy Dwór - parafia nowodworska;
m. Raduń - parafia raduńska;
ok. Bieniuny - parafia ejszyska;
wieś Żemojciszki - parafia ossowska;
Doda
m. Raduń - parafia raduńska;
Dogiel - h. Trzy trąby, pw. 27.XII.1817 r., 12.VI.1862 r.
ok. Wojdagi - parafia ejszyska;
ok. Radziwiłowce - parafia wawiórska;
Łyczków Szlachtowszczyzna - parafia szejbakpolska (wasiliska);
Dogiel - h. Działosza, pw. 3.III.1798 r.
ok. Radziwiłowce, ok. Krupowszczyzna - parafia wawiórska;
ok. Łyczków, Dogiele, majątek Górnofel - parafia wasiliska;
ok. Wołczki m. Żołudek - parafia żołudzka;
Nowy Dwór - parafia nowodworska;
ok. Wojdagi - parafia ejszyska;
Dombrowski h. Junosza
ok. Narkuny - parafia ejszyska;
dwór Brzozowce - parafia żołudzka;
folwark Koszyce - parafia wasiliska;
ok. Dokudowo - parafia lidzka;
wieś Dworczany, Kukle - parafia zabłocka;
Domejko - h. Dołęga
dwór Zapole, Dowludowo - parafia lidzka;
Dorniak - h. Półkozicz
ok. Kmitowszczyzna, Kontrymowszczyzna - parafia bieniakońska;
ok. Towzginiany, Tusumańce - parafia werenowska;
ok. Klewki - parafia trokielska;
ok. Jacewicze - parafia ejszyska;
Dowejko - h. Prus II
Dowgiałło - h. Zadora, pw. 3.XII.1798 r., 5.XII.1850 r., 29.IV.1859 r., pw. 12.VII.1805 r., 20.IX.1832 r.
pw. 20.VI.1819 r., 5.IX.1834 r., 8.V.1840 r., 24.II.1820 r., 30.XII.1832 r.
ok Jasiańce, Dowgiały - parafia osowska;
wieś Paszkiele, ok. Wojdagi - parafia koleśnicka;
ok.Honckiewicze, Pojedubie, Chomicze, Dzimitry, Michnokiemie, Wojdagi - parafia ejszyska;
Bojarowszczyzna - parafia lidzka;
Pielasa, Lebioda - parafia wawiórska;
ok. Jurele - parafia nacka;
ok. Bocewicze;
Dowgierd - h. Bawola Głowa, pw. 3.III.1798 r., 6.XI.1819 r.
posesja dziedziczna Zieniapisze - parafia nowodworska;
ok. Wołejsze - parafia zabłocka;
Dowgird - h. Łabędź, pw. 22.V.1820 r.
ok. Osipowce - parafia zabłocka;
posesja Stary Dwór - parafia lacka (wawiórska);
Czapliszki - parafia - parafia wawiórska;
ok. Przystawowicze - parafia ejszyska;
ok. Towzginiany - parafia werenowska;
ok. Jodki - parafia lidzka;
Szumiaciszki;
Dowiat
Pojedubie - parafia koleśnicka;
ok. Bołtucie - parafia lidzka;
Downarowicz - h. Przyjaciel, pw. 27.I.1819 r.
majątek Wersoczka - parafia koleśnicka;
Drobiakiewicz - h. Drobysz, pw. 3.XII.1798 r., 19.I.1842 r., 7.X.1859 r.
ok. Giniuny - parafia werenowska (ossowska);
ok. Sakowicze - parafia ossowska;
ok. Sokoły - parafia żyrmuńska;
Drobiazgiewicz
ok. Wojdagi - parafia ossowska;
Drozdowski - h. Jelita
ok. Lipkuńce - parafia raduńska;
folwark Dejnowo, wieś Brzozówka - parafia wawiórska;
dwór Sporsczykowszczyzna - parafia lidzka;
ok. Lubiańce, Pakuliszki - parafia nacka;
ok. Wojdagi - parafia ossowska;
ok. Songiałowszczyzna - parafia solecznicka;
Drużyłowski
Dubrawski
ok. Posolcze, Papiernia, wieś Trybańce - parafia bieniakońska;
folwark Podubno - parafia lidzka;
Powersocze - parafia koleśnicka;
Dudzicz
ok. Klikowicze - parafia nieciecka;
Dudziński
ok. Lubkiszki, Półstoki - parafia ejszyska;
Duless
ok. Białopiotrowicze - parafia koleśnicka;
Dulski
wieś Podwarańce - parafia ejszyska;
Dziekowicz
wieś Sidorowce, Toboły - parafia nieciecka;
folwark Nikodemów, wieś Pierowszczyzna - parafia zabłocka;
ok. Nieciecza - parafia lidzka;
Dziakowicz - h. Szachownica, pw. 3.III.1798 r.
posesja Ostrouchy - parafia jelneńska (bielicka);
ok. Kolesiszcze, Nowickie, Jaskowce, wieś Nieciecza - parafia lidzka;
Dziakiewicz - h. Wczele
Dziczkaniec - h. Ślepowron, pw. 31.XII.1798, 18.III.1862 r.
ok. Honcewicze, Kuleszyszki, Dziczkańce - parafia ejszyska;
ok. Maciunce, wieś Mongieliszki, Szawry - parafia nacka;
Wersoka - parafia koleśnicka;
Dziegielewski
ok. Dziczkańce - parafia ejszyska;
Dzierżyc - h. Lubicz, pw. 11.I.1798 r., 29.X.1832 r., 10.V.1835 r., 14.VII.1848 r.
posesja Wersoka, folwark Poturze - parafia ejszyska;
Dzieżyc - h. Lubicz, pw. 31.XII.1798 r.
ok. Kozieliszki, Doliniany, Dzieżyce, Szorkinie, Rudowo - parafia wasiliska;
ok. Wersoka, dwór Poturze - parafia ejszyska;
ok. Osipowce, Zaleszany - parafia zabłocka;
ok. Szemiaki - parafia nowodworska;
Słobodka - parafia raduńska;
ok. Gierwielańce - parafia nacka;
m. Szczuczyn - parafia szczuczyńska;
Dzimitrowicz - h. Trąby, pw.18.XII.1798 r., 24.I.1842 r.
Dzimitrowicz - h. Nieczuja, pw. 3.XII.1798 r.
posesja Swianiszki, Dzimitry, ok. Korkliny, Bołądzie, Jurszyszki, zaścianek Pienciszki, wieś Wisińcza, Nowickiszki, Tawsiuny - parafia ejszyska;
Dzmitrowicz
Maciasy - parafia wawiórska;

 

Elsner - h. własny
dwór żołudzki - parafia żołudzka;
Eysmont - h. Korab, pw. 24.XI.1819 r., 7.III.1862 r.
wieś Dubince - parafia raduńska;
wieś Mergiców - parafia trokielska;
wieś Dziatki - parafia zabłocka;
Zabłocie - parafia żołudzka;
ok. Sakowicze, wieś Ossowo - parafia ossowska;
ok. Purscie, Kolesiszcze - parafia lidzka;
wieś Krokszle - parafia nacka;
majątek Pakuliszki, wieś Krokszle - parafia nacka;
ok. Gudy - parafia żyrmuńska;
Eysymont - h. Korab, pw. 28.V.1826 r.
ok. Dowgiały Małe, Wojdagi, Dowgieluszcze - parafia ossowska;
ok. Czerniki, Kolesiszcze, Kołyszki - parafia lidzka;
m. Szczuczyn - parafia szczuczyńska;
Przewoża dwór - parafia zabłocka;
Enzemblat
ok. Zieniewicze - parafia wawiórska;
Eliaszewicz (Tatar), pw. 2.X.1817 r.
majątek Posolcze - parafia bieniakońska;
Estko - h. własny, pw. 20.XII.1802 r.
majątek Dokudowo - parafia lidzka;

 

Czesław Malewski

 

 

??????.???????