Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na BiałorusiKomunikat

 

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku prowadzi śledztwo sygn. akt S 43/03/Zk w sprawie zabójstwa Jana Stiepanow oraz czterech osób bliskich wymienionego - obywateli polskich - dokonanego w dniu 15 lipca 1943 roku w Lipnigach - Kolonia, gmina Szarkowszczyzna, powiat Dzisna, dawne województwo wileńskie przez członków sowieckiej grupy zbrojnej.

Jak wynika z dotychczasowych ustaleń postępowania - w godzinach wieczornych dnia 15 lipca 1943 r. na teren gospodarstwa należącego do Jana Stiepanow w Lipingach - Kolonia - przybyło konno kilku mężczyzn. Istnieje uzasadnione przypuszczenie, iż należeli oni do sowieckiego oddziału zbrojnego (partyzanckiego). Przy użyciu broni palnej pozbawili oni życia - Jana Stiepanow, ur. w 1878 r., jego żony Łucji, ur. w 1880 r. oraz dzieci wymienionych - Nestora Stiepanow, ur. w 1907 r., Anny Stiepanow, ur. 1910 r., Bazylego Stiepanow, ur. 1917 r. a następnie dokonali kradzieży odzieży, żywności, dokumentów rodzinnych i innych przedmiotów przedstawiających jakąkolwiek wartość użytkową.

Osoby posiadające informacje mogące przyczynić się do wyjaśnienia okoliczności sprawy będącej przedmiotem śledztwa proszone są o kontakt listowny z tut. Oddziałową Komisją

Adres:

- Instytut Pamięci Narodowej - Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku - 81-311 GDYNIA ul. Witomińska 19.


 

??????.???????