Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

Czesław Malewski

 

Wykaz alfabetyczny z 1844 r. majątków pow. lidzkiego

ze wskazaniem właścicieli i ilości dusz męskich przez nich posiadanych według spisu 1834 r.

 


1. Aleksandrowicz Franciszek - Starodworce - 78 dusz
2. Aleksandrowicz Róża z Żórawskich - Starodworce - 53
3. Aleksandrowicz Klara - Werenowo - 131
4. Aleksandrowicz Barbara - Jassowszczyzna - 19
5. Adamowicz Apolinary - Kaczanowo - 28
6. Adamowicz Leokadii - Konstanciszki - 25 
7. Adamowicz Ignacy s. Jerzego - Łuszczykowszczyzna - 40
8. Adamowiczów Kazimierza i Edwarda s. Stanisława - Mielenkowszczyzna - 33
9. Adamowiczów Leonarda i Kaspra - Mielegów - 173
10. Andrzejkowicz Ryszard - Olżewo - 305
11. Andrzejkowicz Juliusz s. Feliksa - Tarnowszczyzna - 401 
12. Andrzejkowicz Tadeusz - Ginele - 6
13. Adamowicz Kasper s. Apolinarego - folw. Koniuszany - 48
14. Bejnarowicz Antoni - Niewisza - 58
15. Bieliński Ludwik s. Onufrego - Lebiodka alias Bogudzięki - 32
16. Bykowski Tomasz - Lebiodka - 37
17. Borodzicz Michał - Wersoka - 81
18. Brzozowski Jakub - Górnofel - 81
19. Butkiewicz Stefan s. Dominika, sekretarz gubernski i jego żony Emilii Adamowicz - Kosowszczyzna - 150
20. Butkiewicz Zuzanna - Minojty - 39
21. Berdowski Jakub - Gierniczki - 2
22. Bołądź Józef - Talmonty - 4
23. Bartoszewicz Karol - Girki - 4
24. Bańkowski Maciej - Czechowce - 55
25. Bronski Feliks - Jatwisk - 198 
26. Baranowicz Kazimierz - Rogaczewszczyzna - 22
27. Baranowski Ignacy - Jachnowicze - 12
28. Boniecki Jerzy s. Jakuba - Skobejki - 9
29. Burzyński - Siemiakowszczyzna - 6
30. Bieliński Jan - Stanisławów - 45
31. Błażejewski Józef - Kołyszki - 49
32. Bołtuć Maciej - Bołtucie - 1
33. Bernacki Piotr s. Kazimierza, sekretarz gubernski - Dyszlowszczyzna - 33
34. Bułharowski Ludwik s. Bonifacego, sekretarz gubernski - Bogucie - 33
35. Ważyńska Franciszka - Iszczołna - 447
36. Ważyński Skarbek Antoni s. Feliksa - Hołdowo - 300
37. Wyrzykowski Jakub - Jelna - 11
38. Wojewódzki Leon s. Dominika - Dejnarowszczyzna - 45
39. Wojsiat Konstanty - Półstoki - 6
40. Wojciechowski Jan s. Jakuba - Paszyce
41. Wejs Felicjan - Milwidy - 5
42. Wilkaniec Stanisław - Janowszczyzna - 52
43. Wilkaniec Stanisław s. Józefa - Stanisławowo - 18
44. Wilkaniec Wiktoria - Szejbakpol - 20
45. Wincza Felicjan s. Ignacego - Siemaszki
46. Wismont Jan - ok. Wismonty - 2
47. Wismont Józef s. Piotra - ok. Wismontry - 3
48. Wilbik Michał s. Jakuba - Berdówka - 25
49. Wiszniewska Franciszka - Girki - 2
50. Wincza Wincenty - Wojdziłowszczyzna - 3
51. Waśniewski Edward - Berdówka - 2
52. Wojdag Anna - Żukany - 1
53. Wierciński Leon - Romanowicze - 1
54. Wołk Rozalia z Mogilnickich - Szlachtowszczyzna - 33
55. hr Wąsowicz - Horodno - 2498
56. Wierciński Cyprian, Justyn, Scholastyka, Salomea Szczuka - Hlebowce - 3
57. Wołk Karczewski Maciej s. Andrzeja - Nacza - 38
58. ks. Witgenstein Leon s. Piotra - Bielica - 3461
59. ks. Witgenstein Leon s. Piotra - Czechowszczyzna - 32
60. Wit Jan s. Mikołaja - wieś Bielawszczyzna - 1
61. Gorska Helena - Olżewo - 100
62. Gajewski Ignacy s. Antoniego - Derażna 34
63. Grabski Wincenty - Gimbuty - 53
64. Hurynowicz Tomasz s. Nikodema - Nowosady - 11
65. Hurynowicz Michał - Żyżma - 3
66. Hubarewicz Jan - Kozlany - 63
67. Hubarewicz Józef - Bielawszczyzna - 35
68. Grozmani Wincenty s. Józefa - Łowczyłowicze - 23 
69. Hinc Wincenty s. Jana - Bieniakonie - 21
70. Grużewski Józef s. Antoniego - Kulbaki - 63
71. Gradowski Hipolit - Niewisza - 1
72. Grabowiecki Józef - Starodworce - 5
73. Grzymajło Cyprian s. Tomasza - Niepracha - 34
74. Grudzińska Brygida - Bublejki - 3
75. Gojżewski Jakub s. Józefa - Dowgiały Małe okolica - 13
76. Henszel Ignacy - Wołdociszki - 46
77. Henszel Brygida - Rozniatycze - 5
78. Golmont Franciszek s. Kazimierza - Pożyżma - 10
79. Golmont Józef s. Jakuba - Pożyżma - 4
80. Gozdzikowski Józef Tadeusz s. Jana - Wołdociszki - 8
81. Grygorowicz Zygmunt - Jurszyszki - 12
82. Grygorowicz Rajmund s. Franciszka - Serafiniszki - 2
83. Grobicki Ignacy - Sickowce - 15
84. Głuszyński Joachim - Stary Dwór - 16
85. Gzowski Hieronim s. Stanisława - Sokolenszczyzna - 148
86. Gintowt Maciej - Trynopol - 32
87. Hofman Józefat, Andrzej, Piotr - Sobakińce - 29
88. Hofmanówna Józefata c. Józefata - Józefatowo - 23
89. Gutowski Jan s. Macieja - Lebiodka - 4
90. Grabowski Rafał s. Felicjana - Możejków Wielki - 1170
91. Hofman z Downarowiczów - Utwiany - 11
92. Giesztowt Stanisław, Maciej, Jerzy, Onufry, Stefan - Ostrów - 9
93. Grabowski Tadeusz - Siemiakowszczyzna - 50
94. Gniewski Jan s. Rocha - Wolnomyśl - 8
95. Hubarewicz Paulina - Hołowiczpol - 93
96. Dowgiało Rafał - Bojarowszczyzna - 28
97. Dłuski Ksawery - Lebiodka - 23
98. Dłuski Albin - Lebiodka - 10
99. Dłuski Paweł - Lebiodka - 19
100. DłuskiJerzy - Lebiodka - 10
101. Dzieżyc Ignacy - Wersoka - 26
102. Dawnarowicz Ignacy - Puziele - 5
103. Dowgird Paulina - Wołdociszki - 11
104. Dowgird Kazimierz - Utwiany - 27
105. Dowgird Kazimierz s. Jana - Zieniapisze - 24
106. Dowgird Michał - Sołopiaciszki - 13
107. Dowgird Leonard s. Jana - Tabolicze - 29
108. Domejko Ignacy s. Kazimierza - Zapole - 49
109. Żórawski Florenty s. Piotra - Wężykowszczyzna - 149
110. Żórawski Narcyz s. Piotra - Gajkowszczyzna - 48
111. Żórawski Narcyz s. Piotra - Radziwoniszki - 89
112. Żmiejowski Ksawery - Starodworce - 17
113. Żomojtel Adam s. Jana - Sakowicze - 1
114. Żomojtel Karol s. Ignacego - Songiniszki - 3
115. Żebrowski Augustyn s. Tomasza - Nadzieja - 30
116. Żaba Piotr s. Franciszka - Skawroniszki - 21
117. Żurawski Walerian s. Antoniego - Plotele - 58
118. Żochowska Aniela - Olekszyszki
118 Zachwatowicz Edward s. Michała - Berdówka - 163
119. Zakszewski Jan s. Antoniego - Chilczyce - 42
120. Zapaśnik Jerzy - Powary - 6
121. Zapaśnik Maciej - Skopowo - 1
122. Zapaśnik Antoni - Nowokuńce - 2
123. Zach Teofila - Woronkowszczyzna - 52
124. Znamierowski Kajetan s. Adama - Półstoki - 1
125. Znaniecka Rachela c. Ignacego - Chodziłonie - 27
126. Zaleski Marycy s. Andrzeja - Kijuciowce - 55
127. Zwierowicz Jan s. Jerzego - Dociszki - 103
128. Jodko Anna - Abramowszczyzna - 2
129. Jodko Adam s. Wojciecha - Girki - 17
130. Jodko Wincenty s. Justyna - Wołczki - 74
131. Jocz Bartłomiej - Hołodówka - 15
132. Jocz Fulgenty - Likańce - 10
133. Jocz Bernard s. Macieja - Pokoniawka - 3
134. Jocz Ignacy - Rubiki - 1
135. Jocz Ludwika - Surkonty - 2
136. Jocz Roman - Kłoncie - 13
137. Ilcewicz Jakub s. Jakuba - Kudły - 5
138. Kostrowicki Ignacy - Papiernia - 360
139. Kostrowicka Amelia - Perepeczyce - 86
140. Kostrowicka Anna - Kościeniewo - 211
141. Kostrowicki Romuald s. Kazimierza - Możejków Mały - 347
142. Korzeniewski Kazimierz - Sapuńce - 8
143. Korzeniewski Wincenty - Sapuńce - 39
144. Krahelski Bartłomiej Franciszek s. Marcina - Nowokuńce - 40
145. Krajewska Rozalia - Lejki - 1
146. Kraiński Antoni, tytularny sowietnik - Hryszaniszki - 3
147. Kuncewicz Antoni, Zygmunt, Jerzy, Józef - Poturze - 95
148. Kuncewicz Jerzy - Zubiszki - 92
149. Klimontowicz Edmund, Konstanty - Franopol alias Lebiodka - 10
150. Klimontowicz Franciszek s. Michała - Niepracha - 2
151. Krupowicz Jerzy s. Franciszka - Miżany - 1
152. Krupowicz Stanisław s. Jakuba - Tietiańce - 2
153. Konopacki Hipolit - Burnejki - 11
154. Kuszelewicz Kazimierz - Bołotniki - 2
155. Kandyba Anna - Wierz Wawiórka - 2
156. Karłowicz Ludwik s. Antoniego - Podzitwa - 76
157. Kamieński Kuźma - Rutkiewicze - 126
158. Kamieński Antoni s. Kuzmicza - Ginele - 22
159. Kamieński Jerzy s. Antoniego - Pietraszuńce - 3
160. Kamieński Wincenty s. Antoniego - Czepiełuny - 35
161. Kamieński Wincenty - Kijucie - 41
162. Kamieński Cyprian - Jagiełowicze - 28
163. Kolesiński Józef - Trzeciakowce - 7
164. Kolesiński Dominik s. Jana - Trzeciakowce - 25
165. Klukowski Antoni s. Wawrzyńca - Starodworce - 17
166. Krydel Onufry s. Antoniego - Tołkowszczyzna - 57
167. Krydel Aleksander, koleżski sekretarz - Pieciulowce - 47
168. Kulesza Piotr, Eliasz - Rymkuny - 3
169. Kulesza Maciej - Ejwuńce - 28
170. Korkuć Józef s. Stefana - Dzipiszki alias Pikiszki - 4
171. Korkuć Jakub, Kajetan - Girki - 8
172. Korkuć Jan - Tołciszki - 7
173. Korkuć Kazimierz s. Marka - Korkuciany okolica - 1
174. Kondratowicz Fabian - Posolcz - 15
175. Kuczyński Bartłomiej - Piaski - 4
176. Kijuć Wincenty - Talkuńce - 13
177. Klikowicz Jan s. Michała - Czechowce - 5
178. Kossakowski Piotr - Kobrowce - 9
179. Kraśnik Tadeusz - Gierdziówka - 9
180. Kobyliński Maciej - Wersoka - 25
181. Kobyliński Andrzej - Wersoka - 11
182. Kobyliński Stefan - Wersoka - 8 
183. Kobyliński Ludwik s. Jana - Horodenka - 243
184. Karczewski - Sakowicze - 1
185. Konopacki Jan s. Kazimierza - Sumorokowszczyzna - 12
186. Kuncewicz Julia z Michałowskich - Kozicze 21
187. Klimowicz Józef - Kudły - 1
188. Korsak Otton - Bublejki - 6
189. Kulan Sławenski Adam - Czepliojowszczyzna - 12
190. Kolesińska Maria z Bildziukiewiczów - Siedziejmy - 114
191. Kolesińska Maria z Bildziukiewiczów - folw. Nowickie - 10
192. Krahelski Bonifacy - Olekszyszki - 5
193. Krahelski Hieronim - Olekszyszki - 6
194. Kryczyński (małoletni) - Olekszyszki - 2
195. Karłowicz Aleksander - Bratomierz - 83
196. Lubecki - Drucki Ksawery s. Franciszka, tajny sowietnik - Szczuczyn - 1143
197. Lubecki - Drucki Ksawery s. Franciszka, tajny sowietnik - Korolewszczyzna - 59
198. Łęcka Petronela - Waszkiewicze - 525
199. Laskowicz Stanisław s. Andrzeja - Nieciecz - 195
200. Laskowicz Józef - Kirianowce - 69
201. Łowczycki Jan - Sędzikowszczyzna - 13
202. Lipiński Stefan - Krzeczewicze - 23
203. Lipnicki Leopold - Glinkowszczyzna - 18
204. Laskowski Tomasz s. Józefata - Sapuńce - 4
205. Laskowska Aniela - Wołdociszki - 2
206. Mikulski Aleksander s. Michała - Głębokie - 249
207. Maszewski Wincenty - Winkowce - 23
208. Michałowski Adolf - Stary Dwór i Sobolewszczyzna - 33
209. Michałowski Seweryn - Ostrów - 39
210. Mackiewicz Tekla - Bołotniki - 4
211. Mickiewicz Maciej s. Antoniego - Wojdagi - 8
212. Mickiewicz Fulgenty - Białopiotrowicze - 13
213. Mickiewicz Jerzy Tomasz s. Marcina - Giejsmonty - 1
214. Mickiewicz Tomasz s. Józefa - Żałobiszki - 4
215. Mizgier Ignacy - Kołyszki - 3
216. Marciszewski Aleksander s. Franciszka - Ładowszczyzna - 2
217. Minuczyc Paweł - Ostrów - 4
218. Mokrzecki Tomasz, koleżski registrator - Mokrzec Andrzejewski - 34
219. Mokrzecki Hilary - Mokrzec Krzysztofowski - 8
220. Mokrzecki Edward - Dzitryki - 61
221. Mokrzecki Teodor - Derażna - 13
222. Malewski Maciej - Miżance okolica - 1
223. Makarewicz Józef s. Bartłomieja - Mokrzec Łopatowski - 3
224. Makarewicz Józef s. Macieja - Rakowicze - 50
225. Morgiewicz Jan - Hanelki - 19
226. Minski Ignacy s. Józefa - Rekście - 5
227. Moraczewski Teofil s. Macieja - Unichowszczyzna - 143
228. Mucha Józef - Niekraszuńce - 3
229. Noniewicz Józef - Noniszki - 38
230. Narbut Aleksander s. Ignacego - Andruszowce - 163
231. Narbut Helena - Antokol - 7
232. Narbut Róża - Radziwoniszki - 20
233. Narbut Adolf s. Joachima - Lewkiszki - 8
234. Narbut Teodor, Adolf, Ksawery s. Joachima - Byliniszki - 18
235. Narbut Teodor, Adolf, Ksawery s. Joachima - Szawry alias Poraduń - 77
236. Narbut Józef s. Jakuba - Talkuny - 37
237. Narbut Józef s. Antoniego - Kobrowce - 17
238. Narbut Nikodem s. Ignacego - Woronicze - 65
239. Narbut Antoni - Helenowo - 2
240. Narbut Katarzyna - Gulkowszczyzna - 17
241. Narbut Teofila - Wawiórka - 5
242. Narbut Anna - Kobrowce - 19
243. Narbut Justyn s. Józefa - Jurszyszki - 44
244. Narbut Mikołaj s. Józefa - Radziwoniszki - 16
245. Niczwołodow Fiodor s. Jakowa, tytularny sowietnik - Kasperowszczyzna - 26
246. Nowokuński Mikołaj s. Wincentego - Karmaniszki - 16
247. Nowicki Tadeusz s. Jana, gubernski sekretarz - Perechody - 10
248. Narkiewicz Tomasz s. Marcina - Bublejki - 14
249. Narkiewicz Józef - Narkuny - 2
250. Nosowicz Eliasz - Nosowicze - 3
251. Nosowicz Jan s. Józefa - Posolcz - 9
252. Naruszewicz Konstancja - Pakuliszki - 15
253. Nieciecki Jan - Rodzewicze - 5
254. Nosowicz Maciej - Chilczyce - 2
255. Noniewicz Aleksander, Antoni - Perepeczyce alias Wołdociszki
256. Olszewski Antoni - Zajki - 40
257. Olszewski Gabriel s. Kazimierza - Doubienki - 38
258. Okniński Wojciech - Głębokie - 32
259. Ostrouch Józef s. Jana - Ostrouchy - 1
260. Oranowski Jan s. Antoniego - Szymkowszczyzna - 14
261. Orański Stanisław s. jakuba - Żyżma - 15
262. Orański Michał - Żyżma - 31
263. Orański Józefat s. Jakuba - Żyżma - 4
264. Orański Karol s. Jakuba - Żyżma - 8
265. Popawski Tomasz - Kopciuga - 123
266. Popławski Symplicjan - Kożemiaki - 69
267. Popławska Petronela - Utwiany - 10
268. Puttkamer Aleksander - Bolcieniki - 198
269. Pilecki Otton s. Franciszka Edwarda, kapitan w stanie spoczynku - Ożeliszki - 71
270. Pilecki Otton s. Franciszka Edwarda, kapitan w stanie spoczynku - folw. Noniszki - 10 
271. Pilecki Adam s. Franciszka Edwarda - Piatkowszczyzna - 75
272. Pilecka Maria z Domejków - Sukurcze - 116
273. Pilecki Ignacy - Hołodziszki - 32
274. Przybytek Paweł, Stanisław - Wołejsze - 46
275. Przybytek Stanisław s. Hieronima - Wołejsze - 50
276. Petrykowski Ignacy s. Józefa - Lebiodka - 73
277. Paszkiewicz Marian, Fulgenty, Franciszek s. Tomasza - Marcinkańce - 17
278. Paszkiewicz Katarzyna - Antokol - 16
279. Piasecki Ludwik - Brzozowce - 19
280. Piasecki Paweł - Szymkowszczyzna - 3
281. Piruski Jan - Rewiatycze - 66
282. Protasiewicz Mikołaj - Głębokie - 4
283. Poczobut Tadeusz s. Tomasza, tytularny sowietnik - Dzimitry - 21
284. Porzecki Józef s. Franciszka - Porzeczkowszczyzna - 15
285. Półjanowski Jakub s. Piotra - cielejewszczyzna - 4
286. Protasiewicz Teresa - Głębokie - 8
287. Popławska z Weissenhofów - Andruszki - 47
288. Piotrowski Ignacy s. Pawła - Bublejki - 2
289. Radziwiłł Franciszek s. Mikołaja - Żyrmuny - 276
290. Radziwiłł Michał s. Mikołaja - Bielsk - 126
291. Ryłło Ksawery s. Franciszka, nadworny sowietnik - Perepeczyce - 57
292. Radziwonowski Józef s. Ludwika - Czarnowszczyzna - 54
293. Rapacki Franciszek s. Michała - Apolin - 58
294. Rapacki Franciszek s. Michała - Owsiadów - 75
295. Rouba Jakub s. Teodora - Songiniszki - 4
296. Romanowicz Józef, Jakub, Mustafa, Abraham - Olekszyszki - 12
297. Rokicki Julian s. Gabriela - Nowosafy - 2
298. Rząśnicki Stanisław s. Stanisława - Kraśniki - 12
299. Rymkiewicz Franciszek s. Karola - Starodworce - 4
300. Rymkiewicz Dominik s. Karola - Hlebowce - 8
301. Rybińska Katarzyna - Derażna -22
302. Rukowicz Anastazja c. Franciszka - Wersoczka - 5
303. Rudski Kużma s. Tomasza - Niewisza - 33
304. Renne (małoletnie baronesy) Pelagia i Olimpia c. Antoniego - Lebiodka Wielka - 485
305. Reczyński Jan s. Stanisława - Szejbakpol - 158
306. Reczyńska Brygida c. Dominika - Łyczków - 307
307. Rossudowski Kazimierz s. Jana - Werenowo - 125
308. Rossudowski Józef s. Jana - Dzitwa - 114
309. Rossudowski Józef I Stanisław - Myto - 167
310. Rossudowski Jan s. Ignacego - Duciszki - 28
311. Sacken Karol - Gojcieniszki - 229
312. Skinder Ignacy s. Michała - Lack - 139
313. Skinder Benedykt s. Adama - Bogdanowszczyzna - 69
314. Skinder Ludwik - Lack alias Leszczanka - 71
315. Skinder Stanisław s. Piotra - Bublejki - 8
316. Sumoroko Franciszek, Rafał, Ambroży, Tomasz - Wawiórka - 25
317. Sumoroko Józef s. Adama - Kozły - 21
318. Stackiewicz Jakub s. Franciszka - Jakubowo - 24
319. Steckiewicz Jacek - Pietraszki - 21
320. Stecewicz Klemens s. Krzysztofa - Kurminy - 9
321. Steckiewicz Maciej, Bartłomiej - Krupowiesy - 3
322. Steckiewicz Maurycy s. Józefa - Milwidy - 4
323. Steckiewicz Adam - Posolcz - 11
324. Steckiewicz Bartłomiej - Rukańce - 7
325. Siedlikowski Józef - Korsaki - 25
326. Siedlikowski Mikołaj s. Ignacego - Poraduń - 17
327. Sulejmanowicz Józef s. Jana i Aleksander s. Stefana - Niekraszuńce - 2
328. Świderski Dominik - Łunki - 1
329. Świederski Bonifacy, koleżski sekretarz - Siewrukowszczyzna - 17
330. Snacki Nikodem, Franciszek s. Mikołaja - Kopciowszczyzna - 7
331. Skawiński Dominik s. Franciszka - Maciuńce - 1
332. Sakowicz Feliks s. Jana - Towzginiany - 
333. Skrocki Szymon - Popiszki - 1 
334. Sielawa Antoni - Kobrowce - 10
335. Swianiewicz Maciej s. Karola - Gaworskie okolica - 2
336. Sieklucki Wincenty s. Józefa - Hornostaiszki i Strzelica - 179
337. Songajło Ignacy - Chilczyce ? - 39
338. Songajło Józef s. Stanisława - Żdanowce - 64
339. Swierzyńska Urszula z Żmiowskich - Chocianowicze - 130
340. Songin Wiktor - Wojdagi - 3
341. Sikorski Wojciech - Zieniapisze - 15
342. Swiackiewicz Wincenty s. Benedykta - Jurgiszki - 27
343. Sidorowicz Stefan, Kazimierz - Gierdziejówka - 5
344. Sidorowicz Józef s. Antoniego Girdziejówka - 1
345. Świderski Adam s. Stanisława - Daniewszczyzna - 8
346. Sopoćko Jan s. Franciszka - Szymkowszczyzna - 7
347. Sosonko Nikodem, Ignacy s. Bartłomieja - Rekście - 15
348. Sosonko Ignacy s. Bartłomieja - Rekście - 9
349. Stocka Franciszka - Niepracha - 13
350. Sakowicz Adam - Sakowicze - 1
351. Sadowski Rafał, tytularny sowietnik - Koszyce - 1
352. Songajło Ignacy - Ludwikowo - 26
353. Tyzenhauz Rudolf - Żołudek - 2552
354. Tukałło Michał s. Józefa - Kurosiowszczyzna - 55
355. Tukałło Maria - Podubnie - 8
356. Turski Piotr s. Benedykta - Jawor - 27
357. Turski Seweryn s. Jana - Czyżuny - 15
358. Turski Seweryn s. Jana - Poraduń - 92
359. Turski Tomasz s. Feliksa - Mongieliszki - 42
360. Talkowski Osman s. Jana - Kiemiejsze - 2
361. Talkowski Józef s. Stefana - Talkuńce - 27
362. Talkowski Eliasz i Jakub s. Samuela - Kiemiejsze - 17
363. Talkowski Józef i Aleksander s. Abrahama - Kiemiejsze - 24
364. Talkowski Józef s. Macieja i Samuel s. Mustafy - Kiemiejsze - 4
365. Talkowski Aleksander s. Jakuba - Kiemiejsze - 3
366. Turowicz Antoni - Wersoka - 74
367. Tołoczko Antoni s. Michała - Rozniatycze - 4
368. Tarkowska ? Teresa - Terespol - 21
369. Tabeńska Rozalia - Rozniatycze - 28
370. Tabeński Alojzy s. Ignacego - Rudowo - 7
371. Tubilewicz Nikodem - Gierniki - 63
372. Tomaszewski Wincenty - Jelna - 7
373. Frąckiewicz Jan - Lebiodka - 56
374. Frąckiewicz Elżbieta c. Antoniego - Stary Dwór - 7
375. Fiedorowicz Józef s. Macieja - Rakucieniszki - 8
376. Fedorowicz Wawrzyniec s. Macieja - Rakowszczyzna - 73
377. Frąckiewicz Piotr s. Stanisława, porucznik - Rogaczewszczyzna - 8
378. Cedroński Paweł - Buciszki - 20
379. Cierpicki Hipolit - Kowalki - 2
380. Cierpicka Marianna - Kudzieluńce - 2
381. Cydzik Zuzanna - Podłuże - 3
382. Czymbajewicz Samuel - Milkuńce - 1
383. Czernocki Wincenty s. Antoniego - Wołejsze - 2
384. Szenczył Johanna, Julia i Paulina c. Wincentego - Nacza - 4
385. Szukiewicz Jan - Krupa - 41
386. Szukiewicz Leonard - Rudziszki - 5
387. Szukiewicz Kazimierz s. Michała - Purście - 17
388. Szukiewicz Adolf s. Antoniego - Brzozowce - 88
389. Szumkowski Aleksander - Hołowiczpol - 23
390. Szyszkowski Onufry - Balicze - 47
391. Szyszko Kolumba - Żyrmuny - 4
392. Szyszko Antoni - Żylicze - 4
393. Szyszko Józef - Józefowo - 20
394. Szyszko Leonard - Perepeczyce - 19
395. Szyszko Feliks s. Aleksandra - Jelna - 8
396. Szalewicz Michał - Zaleskowszczyzna - 5
397. Szalewicz Zygmunt, Ludwik i Kuźma s. Antoniego - Wierz Wawiórka 
398. Szalewicz Franciszka z Żórawskich - folwark Nowinki - 9
399. Szalewicz Józef s. Ksawerego - Chodziłonie - 53
400. Szaciłowski Jan - Marianpol - 34
401. Sreter Jakub s. Ludwika - Jelna - 9
402. Szreter Stefan s. Bogusława - Żyrmuny - 6
403. Szemiot Leon s. Piotra - Dzitwa - 103 
404. Szulc Leon s. Piotra - Łowczyłowicze - 13
405. Szemiako Wiktor, Nikodem, Michał i Wojciech - Szemiaki Sierzputowskie - 3
406. Szczuka Aleksander, Eustachy i Jarosław s. Tomasza - Skawroniszki - 8
407. Jundziłł Bartłomiej s. Mariana - Podborze - 45
408. Jundziłł Antoni i Józef s. Jana - Koniawka - 26
409. Jundziłł Józefa c. Piotra - Podzitwa - 11
410. Jursza Antoni - Nowickiszki - 11
411. Juszyński Stanisław - Niekraszuńce - 3
412. Jundziłł Józef i Antoni s. Jana - Bieluńce - 68
413. Jacuński Antoni - Krokszle - 1 
414. Jacuński Szymon s. Antoniego - Wojdzbuniszki - 11
415. Janowski Wincenty s. Antoniego, koleżski assesor - Krasula - 74
416. Janowski Jerzy s. Wiktora - Montwiliszki - 40
417. Jakimowicz Jakub - Makasiewszczyzna - 36
418. Jassowicz Petronela - Miżańce - 1
419. Jakowicki Józef s. Ignacego - Nowickie - 1
420. Jarowa Rawska Maria, majorowa - Wołczki - 32
421. Jakowicki Alojzy - Swiackiewicze - 8
422. Jankowski Wincenty - Dubicze - 79
423. Jakubowski Mustafa, guberski sekretarz - Abramowszczyzna - 29
424. Kotarski Ignacy s. Szymona - 1
425. Estko Ksawery - 6
426. Termińska Weronika - 1
427. Osiecimski Jan, koleżski registrator - 2
428. Puciłowski Tadeusz - Bieluńce - 3

 

??????.???????