Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na BiałorusiKronika ziemi lidzkiej i nowogródczyny

2 marca w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyło się plenarne posiedzenie Komitetu Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk. Podstawowym tematem posiedzenia była polska koncepcja historii i nauki, również został omówiony temat "Pożytki dla czytelników na Białorusi z serii wydawniczej "Wybitni Polacy na Ziemi Lidzkiej", redaktorem której jest przewodnicząca Komitetu Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk profesor doktor habilitowany Irena Stasiewicz-Jasiukowa. Lidę reprezentował prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej pan Aleksander Kołyszko, który także zabierał głos. Odbyła się dyskusja nad tematem, przybyli naukowcy z wielu miast Polski zaproponowali swój współudział w wydaniu.

Serię "Wybitni Polacy na Ziemi Lidzkij" zapoczątkowała w 1999 roku opowieść o Ludwiku Narbucie - legendarnym bohaterze powstania 1863 roku, rok później została wydana książka poświęcona Ignacemu Domejce i w zeszłym roku wydano kolejne dzieło z tej serii poświęcone Stanisławowi Bonifacemu Jundziłłowi - znakomitemu botanikowi.

W najbliższym czasie planuje się wydać książki o Kazimierzu Narbucie - autorze pierwszej logiki w języku polskim autorstwa Ireny Stasiewicz-Jasiukowej i Macieju Dogielu - znakomitym polskim dyplomacie autorstwa Jarosława Kurkowskiego.

***

Kuratorium Oświaty miasta wspólnie z Towarzystwem Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej dnia 13 marca zorganizowały konkurs "Mistrz Ortografii 2004", który miał na celu rozwój zdolności ortograficznych dzieci i młodzieży uczących się języka polskiego oraz zwiększenie zainteresowania uczniów szkół miasta w uczeniu się języka.

Ponad trzydziestu uczestników konkursu reprezentowali szkoły numer 1,4,9,10,11,12,13,16, liceum numer 1, w których wykładany jest język polski oraz Szkołę Społeczną przy Domu Polskim i Centrum Twórczości Dzieci i Młodzieży i byli podzieleni na cztery grupy wiekowe.

W pierwszej grupie wiekowej 5-6 klasa zwycięzcą została Antonina Tunkiel ze szkoły numer 11, nauczycielka pani Natalia Kuryło, w drugiej grupie 7-8 klasa zwyciężyła Anna Zołotilina, reprezentująca szkołę numer 10 , naucz. pani Swietłana Siagło, Anna jest również zeszłoroczną zwyciężczynią konkursu obwodowego.

W trzeciej grupie, a to 9 klasa zwyciężył Paweł Fiedorowicz, uczeń 4 szkoły, który uczy się polskiego w Centrum Twórczości Dzieci i Młodzieży u pani Ireny Samotyja i w czwartej grupie 10-11 klasach najlepszą była Renata Komincz (zeszłoroczna uczestniczka konkursu obwodowego) ze szkoły numer 16, nauczycielka pani Katarzyna Konczewska.

Poziom uczestników był dość wysoki, zwycięzcy otrzymają dyplomy i prezenty i będą reprezentować Lidę w konkursie obwodowym, który odbędzie się w Szkole Polskiej w Grodnie 3 kwietnia.

***

17 marca w Brzozówce odbyło się spotkanie członków Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej oddziału w Brzozówce, podczas którego został wybrany nowy zarząd. Nowym prezesem wybrano Panią Teresę Pudzinowską. Zostały ułożone plany na przyszłość i najbliższą planowaną imprezą będą obchody 15-lecia nauki języka polskiego w Brzozówce.

***

21 marca w małej sali Domu Kultury zebrała się nielicznie pozostała społeczność żydowska Lidy i okolic, przedstawiciele władzy miasta, organizacji samorządowych, by uczcić 10. rocznicę rozpoczęcia odrodzenia narodowego społeczności żydowskiej. Podczas koncertu wystąpiły dzieci i młodzież oraz zespół "Szalom". Życzenia owocnej pracy i dalszych sukcesów złożyli także Polacy miasta.

***

We czwartek 25 marca w ramach współpracy i wymiany kadry nauczycielskiej przyjechało do Lidy 4 nauczycieli języka polskiego z Ociążu województwa Wielkopolskiego. W czasie pobytu goście zwiedzili Nowogródek, Brzozówkę, także odbył się koncert w Domu Polskim, nauczyciele byli zaproszeni na pokazową lekcję języka polskiego, którą zaprezentowała pani Irena Samotyja.

***

grupa - 19 osób - przywiozło na konkurs Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej17 kwietnia w Szkole Polskiej w Grodnie odbyło się Ogólnobiałoruskie Dyktando Polskie. Jedną z najliczniejszych grup - 19 osób - przywiozło na konkurs Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej. Lidzianie nie zmarnowali swej szansy: nasza faworytka Renata Komincz zajęła honorowe drugie miejsce i odjechała do domu na górskim rowerze, natomiast Weronika Tumilewicz oraz Paweł Fiedorowicz zostali wyróżnieni. Gratulujemy!

***

18 kwietnia w Raduniu odbył się Dzień Kultury Polskiej, na który przybyli przyjaciele ze Świdnika, na czele z wiceburmistrzem miasta Ryszardem Sudou, oraz z Fundacji na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny. Obchody uroczystości rozpoczęto mszą św. w ko­ściele. W ciągu dwóch godzin zebrani mo­gli podziwiać piękny język polski w śpiewie, wierszach i bajkach w wykonaniu zespołów "Przyjaciółka" i "Raduńskie Gwiazdki" oraz dzieci i młodzieży.

***

25 kwietnia sala Domu Kultury w Raduniu była wypełniona. Na święto polskiej piosenki i tańca, zorganizowane przez Ośrodek Polskiej Kultury w Raduniu, licznie przybyli miejscowi Polacy oraz goście: Andrzej Krętowski, Konsul Generalny RP w Grod­nie, Wanda Szwejkowska, konsul w Konsulacie Generalnym RP w Grodnie, przedstawiciele władz z Werenowa i Radunia. Wystąpili zespół "Za­ranica", kierownik Halina Bułhak, chór ko­ścielny, "Raduńskie Słowiki" pod kierownictwem Franciszki Gabis, harcerze i zuchy, teatrzyk dziecięcy "Ziaren­ko" pod kierownictwem Maryny Tomkiewicz. Piękną muzyką urozmaicił program zespół wykładowców szkoły muzycznej z Radunia pod kierownic­twem Tatiany Nowikiewicz.

***

29 kwietnia w 60. rocznicę tragicznej bitwy żołnierzy l kompanii VII batalionu por. "Ponurego" Jana Piwnika w Szczuczynie, na cmentarzu przy Kościele Św. Teresy odbył się apel na cześć poległych. Prezes Oddziału Kombatantów AK w Szczuczynie Wiktor Gwozdowski, którego brat Józef spoczywa w zbiorowym grobie, opowiedział o przebiegu tej operacja bojo­wej, o śmierci dwudziestu pięciu młodych żołnierzy polskich. Została odmówiona modlitwa za poległych. Zbiorowe groby żołnierzy AK zostały uporządkowane przez harce­rzy i uczniów Szkoły Społecznej przy Do­mu Polskim, pod kierownictwem Marii Wińczewskiej.


 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że opuściła nas śtp

Ś. p. DANUTA LETKA z d. Chłopek
13 września 1925 r. - 23 kwietnia 2004 r.
Nauczycielka z powołania, życie oddała pracy z młodzieżą.
Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej,
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Złotym Krzyżem Zasługi i sercami pokoleń.

 

Co Danuta Letkaby stało się, gdyby świat był bogaty w takie jak ONA osobowości. Zapewne żylibyśmy w Krainie Aniołów. Ale jak to dobrze, że tylko od czasu do czasu ktoś taki pojawia się - prawdziwie dobry.

Danuta Letka będąc skromnym człowiekiem równo­cześnie silnie oddziaływuje na innych. Na tle szarzyzny, braku serca, bo jakże inaczej można nazwać dzisiejszy świat, Jej SERCE otwarte jest na Polskę... Kraków... Lu­dzi... Zdarzenia z przeszłości. O takich ludziach, jak Danuta Letka trudno jest mówić, po prostu brakuje słów...

Jan Nowicki

 

... pożegnaliśmy Osobę o Wielkim Sercu, Rodowitą Lidziankę, Nauczycielkę ... Po wojnie zamieszkała w Krakowie. Zawsze pamiętała o swych korzeniach. Lubiła Kresy, swoją ukochaną Lidę. Nie mogła przyjeżdżać do rodzinnych stron, w zamian za to drzwi Jej mieszkania zawsze były otwarte dla kresowiaków.

Po sobie zostawiła setki uczniów, książki własnego autorstwa, wielotomowe kroniki z różnych wydarzeń i życzliwą pamięć po sobie.

 


??????.???????