Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

Komunikaty

 

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodnii przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku prowadzi śledztwo sygn. akt S 42/03/Zk sprawie - zabójstwa Stanisława Wasilewskiego - funkcjonariusza Policji Państwowej dokonanego we wrześniu 1939 r. w Dziewieniszkach - przez członków sowieckich sił zbrojnych.

Jak wynika z dotychczasowych ustaleń postępowania - pod koniec września 1939 roku po wkroczeniu wojsk sowieckich na teren powiatu oszmiańskiego (dawne województwo wileńskie) - w Dziewieniszkach dokonano zabójstwa poprzez powieszenie - Stanisława Wasilewskiego - funkcjonariusza Policji Państwowej z Dziewieniszek.

Osoby posiadające informacje dające możliwość ustalenia pełnych danych personalnych zamordowanego funkcjonariusza Policji Państwowej, członków jego rodziny, oraz inne dane w przedmiocie materiałów przydatnych w prowadzonym postępowaniu proszone są o kontakt listowny z tutejszą Oddziałową Komisją.

 

 

* * *

 

"Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku prowadzi śledztwo sygn. akt S 72/03/Zk w sprawie zabójstw w okresie od września 1939 roku - do czerwca 1941 roku w Głębokim, obywateli polskich - więźniów więzienia NKWD Nr 28 w Głębokiem / Berezwecz/ i innych miejscowościach przez funkcjonariuszy NKWD oraz innych represji stosowanych przez sowiecki aparat bezpieczeństwa wobec więźniów w/w więzienia .

Śledztwo dotyczy - represji stosowanych wobec obywateli polskich - polegających w szczególności na bezprawnym pozbawianiu wolności, osadzeniu we więzieniu w Berezweczu, zabójstwach, pozbawienia prawa do obrony, prawa do niezawisłego, bezstronnego sądu, stosowaniu w śledztwach niedozwolonych środków przemocy, kar cielesnych, które to represje w połączeniu z głodowymi racjami żywnościowymi i brakiem środków sanitarno - higienicznych, lekarstw, opieki medycznej i odpowiedniego wyżywienia , doprowadziły do trwałego inwalidztwa i śmierci wielu więźniów .

Podstawowym celem prowadzonego postępowania jest ustalenie osób pokrzywdzonych - obywateli polskich, uwięzionych i zamordowanych w podanym wyżej okresie czasu w wiezieniu NKWD Nr 28 w Głębokiem - w szczególności mordu więźniów w dniu 24 czerwca 1941 roku w samym budynku więziennym / klasztornym oraz w dniu 25 czerwca 1941 roku więźniów ewakuowanych w kierunku Witebska - w okolicy wsi Taklinowo / koło Ułly ,ustalenie liczby pokrzywdzonych, danych personalnych, ustalenie form represji, ustalenie żyjących świadków zbrodni, ustalenie pośrednich i bezpośrednich sprawców wskazanych wyżej przestępstw.

Przedstawiając powyższe - zwracamy się do osób posiadające wiedzę na temat będący przedmiotem postępowania o kontakt listowy z tut. Oddziałową Komisją.

 

Adres:

- Instytut Pamięci Narodowej - Oddziałowa Komis Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku

- 81-311 GDYNIA ul. Witomińska 19.

 

 


??????.???????