Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 


Kronika ziemi lidzkiej i nowogródczyny

1 listopada członkowie TKPZL odwiedzili polskie nekropolie na Ziemi Lidzkiej jak również grób zasłużonej Polki, pierwszej nauczycielki języka polskiego w Lidzie i na Białorusi, zmarłej przed rokiem Pani Weroniki Kuryło.

***

3 listopada dzieci i młodzież z całego obwodu Grodzieńskiego zebrały się w sali koncertowej Szkoły Polskiej w Grodnie, by zarecytować przed zebraną publicznością i jury polską poezję. Natomiast, dnia 6 listopada w siedzibie Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie odbyły się republikańskie eliminacje konkursu recytatorskiego "Kresy 2003". Świetnie wypadły lidzianki. Weronika Tumilewicz zdobyła pierwsze miejsce w swojej kategorii, a Dominika Cydzik otrzymała drugie miejsce wśród najmłodszych uczestników. Serdecznie gratulujemy.

***

8 listopada w Brześciu po raz pierwszy odbył się festiwal pod hasłem "Z piosenką do Europy", inicjatorem którego były: Klub Polski przy Związku Polaków i Centrum Twórczości w Brześciu, Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Brześciu oraz Fundacja Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie im. Tadeusza Goniewicza w Lublinie. Do miasta nad Bugiem przyjechali zespoły i soliści by wykonać piosenki nie tylko w językach słowiańskich. Lidę reprezentowały zespoły: "Legenda" z piosenką "Rzeka marzeń" z filmu "W pustyni i w puszczy", zespół "Anżelika" oraz soliści Renata i Grażyna Kominczowie. Każdy uczestnik festiwalu otrzymał dyplom i nagrodę.

***

Na zaproszenie Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej w dniach 8-9 listopada przebywali w Lidzie goście z Grajewa: 8-9 listopada przebywali w Lidzie goście z Grajewaprzedstawiciele władz miasta oraz zespół "Paka z Grajewa". Grajewianie zwiedzili nie tylko Lidę, ale również złożyli kwiaty na grobach żołnierzy Armii Krajowej w Surkontach, Wewiórce, odwiedzili kościół w Starych Wasiliszkach, no i, oczywiście, mieli możliwość porozmawiać z mieszkańcami tych wsi.

W niedzielę 9 listopada w Domu Kultury odbył się koncert kapeli podwórkowej "Paka z Grajewa". Grajewianie gorąco witani przez licznie zgromadzoną publiczność przedstawili swój bogaty repertuar. Niezwykle melodyjne piosenki chwytały za serce, porywały do tańca i rzeczywiście na widowni wirowały pary: to piękne kresowianki tańczyły z przystojnymi grajewianami. Nie zabrakło również pieśni patriotycznych, które bardzo wzruszyły i wywołały łzy w oczach słuchaczy.

***

9 listopada koncert z okazji Dnia Niepodległości Polski został przedstawiony w Domu ZPB. Wystąpiły zespoły "Anżelika", "Kresowe Zabawy", "Memoria" i "Sybi­rak".

***

10 listopada młodzieżowy teatrzyk "Kleks" z Lidy na zaproszenie Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" wziął udział w VI wieczorze dobroczynnym w Teatrze Polskim, który odbywał się pod patronatem honorowym Lecha Kaczyńskiego, prezydenta M. St. Warszawy. Gościem honorowym wieczoru była Irena Anders.

***

Obchody Święta Niepodległości łączą Polaków, mieszkających w Polsce, jak również nas, Polaków, mieszkających poza jej granicami. W godnym i uroczystym przeżyciu tego święta pomaga nam udział w liturgii Eucharystycznej. W tym dniu 11 listopada w kaplicy św. Barbary na starym katolickim cmentarzu w Lidzie zebrali się Polacy miasta, by uczestniczyć we Mszy świętej w intencji tych, którzy zginęli w walce o wolność swojego kraju, jak również tych żyjących, którzy kochają i troszczą się o swoją Ojczyznę. Przy obelisku poświęconym lotnikom zostały złożone wieńce i kwiaty, zapalono znicze. Uroczystości zostały zorganizowane przez TKPZL.

***

16 listopada w Domu ZPB w Lidzie z wykładem"Idea i czyn. Od Kościuszki do Piłsudskiego" wystąpił prof. Adam Wojciechowski. Przyjazd został zorganizowany przez Sto­warzyszenie "Wspólnota Polska".

W części artystycznej wystąpił zespół "Słowianeczka" pod kierownic­twem Alicji Kazak.

***

19 listopada w lidzkim kinie "Oktiabr" odbyła się premiera dokumentalnego filmu pt. "Uratowanemu - wola". Film został nakręcony latem br. w Lidzie i w jej okolicach i opowiada o "sprawiedliwych świata", którzy podczas ostatniej wojny ratowali Żydów.

***

23 listopada w Domu ZPB w Lidzie od­był się IX Dziecięcy Festi­wal Piosenki Polskiej zor­ganizowany przez Dział Kultury Związku Polaków na Białorusi. W tym roku zjechali się tu zespoły z różnych zakątków Grodzieńszczyzny: "Lidzia­nie", kier. Olga Łowkis, "Ka­towickie Gwiazdki" z Zabłocia, kier. Leonida Pyszyńska, "Fest" z Zabłocia, kier. Swietlana Pawłowicz, "Fioł­ki" z Lidy, kier. Olga Łowkis, "Stokrotki" z Zabłocia, kier. Halina Nienartowicz, "Legenda" z Lidy, kier. Irena Mickiewicz, "Dlatego, że..." z Werenowa, kier. Natalia Gryszko oraz soliści. Występy były bardzo rozmaite, począwszy od po­pularnych piosenek biesiad­nych, które się powszechnie wykonuje również przez do­rosłe zespoły, i kończąc na tańcach i piosenkach estra­dowych. Możemy się szczycić tym, że mamy dobrych peda­gogów, którzy potrafią na­uczyć dzieci poprawnej pol­szczyzny, wspaniałych tań­ców i wyrażenia siebie po­przez gest, plastykę, muzykę i śpiew.

***

W dniach 22-24 listopada z wizytą na Białorusi przebywała komisja w składzie: Kazi­mierz Pawełek, Senator RP, Piotr Swiątecki, dyrektor Kan­celarii Senatu RP, Andrzej Chodkiewicz, dyrektor Stowarzyszenia "Wspólnota Polska". Wizyta dotyczyła inwentaryzacji i inwestycji Polski, które są
kontynuowane na Białorusi. Komisja zwiedziła Grodno, Nowogródek, Nieśwież, Brześć, Baranowicze, Werenowo. W Grodnie odbyło się spotkanie z prezesami ZPB, PMS oraz TKPZL.

***

23 listopada kościół katolicki obchodził uroczystość Chrystusa Króla. Na zaproszenie ks. Włodzimierza Hulaja, proboszcza parafii Podwyższenia Krzyża świętego do Lidy przyjechał zespół Wyższego Seminarium Duchownego w Grodnie "Ave". W Domu Kultury odbył się koncert zespołu "Ave" i zespołu "Miłość" istniejącego przy parafii Lida-Fara. Podczas koncertu były wykonywane popularne piosenki religijne, jak również piosenki napisane przez członków zespołów. Klerycy i soliści zespołu "Miłość" poprzez śpiew pragnęli podzielić się świadectwem powołania, donieść każdemu, że Bóg - jest miłością i wychwalać Boga Wszechmogącego. W sali zabrakło wolnych miejsc, była przepełniona dziećmi, młodzieżą i dorosłymi ze wszystkich parafii miasta.

***

23 listopada w miasteczku Gieraniony w rejonie iwiejskim od­było się niecodzienne spotkanie: do jej mieszkańców z wy­stępem przyjechały zespoły z Lidy: "Memoria", "Anżelika", zespół taneczny "Stokrotki", kierownik Helena Korejwo. Występy tych zespołów przyniosły wiele radości i niezapomnianych wrażeń zebranym na sali Domu Kultury mieszkańcom.

***

W dniach 27-30 listopada młodzieżowy zespół estradowy "Anżelika" z Lidy brał udział w Forum Kultury Kresowej w Krakowie. Polska młodzież chętnie bawiła się z rówieśnikami z naszego miasta pod dżwięki popularnych melodii.

***

29 listopada Dom ZPB w Lidzie gościł Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Węgrowianie" z Węgrowa, którzy przedstawili wspaniałą polską ludową muzykę i pieśni.

***

W niedzielę 14 grudnia w Domu Polskim odbyło się spotkanie z hrabim Aleksandrem Pruszyńskim, podczas którego gość wygłosił referat na temat "Odzyskanie przez Polskę niepodległości w latach 1914-1918". Pan Pruszyński urodził się w rejonie Mostowskim w rodzinie pisarza. Mając 8 lat wraz z rodziną wyjechał do Polski, a później do Stanów Zjednoczonych. Mieszkał we Francji, Holandii, Kanadzie. W 1992 roku wrócił na Białoruś, obecnie mieszka w Mińsku.

***

20 grudnia zespół "Kresowiacy" uświetnił swym występem spotkanie opłatkowe w Brześciu. Życzenia Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz dalszej owocnej działalności w podtrzymywaniu kultury polskiej złożył miejscowym Polakom prezes TKPZL Aleksander Kołyszko. Impreza została zorganizowana przez Miejski Oddział ZPB.

***

21 grudnia w Domu ZPB zebrali się przedstawiciele lidzkiego oddziału Związku Polaków aby podzielić się opłatkiem. Na uroczystość przybyli goście: Konsul Generalny RP w Grodnie Andrzej Krętowski oraz prezes ZPB Tadeusz Kruczkowski.

***

24 grudnia Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej tradycyjnie zaprosiło rodaków do pomnika naszego Wieszcza Narodowego Adama Mickiewicza. Wiersze znakomitego poety, piękne polskie kolędy, biały opłatek przyczyniły się do stworzenia prawdziwej rodzinnej atmosfery.

***

25 grudnia w dużej sali Miejskiego Pałacu Kultury zostało przedstawione widowisko pt. "Mały Książe" wg znanego utworu. Przedstawienie zostało przyszykowane wspólnym wysiłkiem TKPZL oraz młodzieży ze słobudzkiej parafii pod fachowym kierownictwem Włodzimierza Chodoruka. Każdy, kto przyszedł na spektakl nie został zawiedziony.

***

"Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie? Dlaczego śpiewamy kolędy? Dlatego, żeby się uczyć miłości do Pana Jezusa." Te słowa księdza Jana Twardowskiego stały się motto opłatkowego spotkania członków TKPZL w dniu 27 grudnia. W uroczystej atmosferze życzenia obecnym złożył ksiądz Jerzy z lidzkiej fary. Młodzież i starsze osoby wspaniale bawiły się tego wieczoru.

***

29 grudnia Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej zorganizowało dla dzieci uczących się języka polskiego pod opieką Towarzystwa zabawy choinkowe w pomieszczeniu średniej szkoły nr 11. Program został przyszykowany przez przyszłych nauczycieli ze Studium Pedagogicznego pod kierownictwem Janiny Maciuk. Konkursy, zabawy i tańce oraz słodycze z upominkami czekały na każde dziecko, które przyszło w ten dzień do szkoły. Święty Mikołaj miał sporo roboty. Słodycze i upominki zafundowali lidzianie z Klubu Przyjaciół Ziemi Lidzkiej w Warszawie. Radość dzieci były podziękowaniem za Ich ofiarność i pamięć.

 


??????.???????