Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

Prośba

Boże! Otaczałeś nas sercem przez wieki,

Nie zostawiaj i dziś Lidzian bez opieki,

Pozwól miastu wrócić do swojej ojczyzny,

O to cię proszę ja i bracia bliźni.

 

Spraw, aby każdy z Lidzian co umiera

Niech dusza jego do Lidy dociera.

Niech zaczekają umarli w przodków mogile,

Bo przyjdą za nimi Lidzianie żywi.

 

Daj, aby Lida i ziemia nowogródzka

Była wolna od najeźdźcy - Ruska.

Niech nastanie Lidzianom dzień wolności

I trwa wiecznie od wiosny do wiosny.

 

Przyjmij to nasze serdeczne wołanie

Boże dobry, nasz miły Panie.

 

Oddany Polsce

Aron

W Lidzie mieszkał Żyd wysoki jak tyka,

Powoli chodził, bo na nogę utykał.

W dwudziestym roku był obrońcą Warszawy

Za waleczność, odwagę odznaczony Krzyżem Military.

 

To Aron - walecznym zwany

Dobry Polak - sercem Ojczyźnie oddany.

We wrześniu napada na kraj Armia Czerwona

Witana przez część Żydów, ale nie przez Arona.

 

Do władzy nowej, hardy, od niej stronił,

Bo napaść uważał za haniebny wyczyn.

Za przekonania swoje został aresztowany

Bez sądu na Sybir skazany.

 

Po wojnie nie wrócił Aron odznaczony

W drodze na Sybir został zastrzelony.

Pogrzebany w rowie, Polak wspaniały,

Nie zobaczy już nigdy bronionej Warszawy.

 

Za jego i innych Polaków zgony

Niech im Zygmunt na Wawelu zadzwoni

Dniem tym niech będzie siedemnasty września

A Polak niech pamięta,

Że przyjaciółmi nigdy nie byli Moskale

A władze komunistyczne wcale.

Kraków, maj 1974 r.

 

Czesław Zaniewski "Sęk", ur. 1922 r., zm. 2003 r. W 1942 r. wstąpił do AK, był u Ragnera, w lutym 1944 r. przeniósł się do "Krysi".

 

??????.???????