Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

Parafiada

Parafiada - świetna nazwa, sięga starożytnych greckich agonów oraz chrześcijańskich doświadczeń wspólnoty Kościoła. Parafiada - to nie tylko metoda rozwijania sprawności umysłowej i fizycznej, ale również sposób odkrywania i poznawania bogactwa i tradycji Kościoła, ewangelicznych zasad życia chrześcijańskiego. Organizatorami Parafiady są Ojcowie Pijarzy, dlatego wielowiekowa tradycja szkół pijarskich wyznaczyła treść i formę programu spotkania.

Historia Parafiady ma już 15 lat i sięga roku 1988, kiedy w Krakowie odbyła się pierwsza Parafiada. W 1992 roku zostało utworzone Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza (założyciela zakonu Szkół Pobożnych), w tym że roku przeniesiono Parafiadę do Warszawy, nadano status spotkania międzynarodowego i włączono do kalendarza ogólnopolskich imprez Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. W dniach 22-29 czerwca 2003 roku odbyły się XV Finały Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży. Około 3500 dzieci i młodzieży z całego świata wraz z opiekunami przybyli dnia 22 czerwca do Warszawy. Miasteczko parafiadowe zostało zlokalizowane na terenie Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego - jednej z największych w Europie uczelni akademickich w dziedzinie kultury fizycznej. Najliczniejsze grupy prezentowały Polskę, Litwę, Rosję, Białoruś, Ukrainę, Francję, Niemcy, USA, Kenię.

Lidę reprezentowało 15 młodych ludzi z parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w osiedlu Industrialny, opiekunem której był brat pijar Wiktor Ciesłowski.

Program parafiadowy łączył w sobie zawody sportowe (lekkoatletykę, piłkę siatkową, nożną, koszykową, pływanie i inne dyscypliny), gry, zabawy oraz imprezy kulturalno-oświatowe (konkursy: plastyczny, piosenki, liturgiczny, biblijny, wiedzy z historii życia kościoła i t.d.). Lidzianie zostali wyróżnieni w konkursie tańca i piosenki ludowej oraz brali udział w konkursie plastycznym. Na scenie parafiadowej, ubrani w piękne stroje ludowe zatańczyli białoruski taniec ludowy.

Również codziennie odbywały się warsztaty muzyczne, prezentacje filmów fabularnych, familijnych, przygodowych, religijnych, wycieczki po Warszawie - zwiedzanie zabytków i muzeów stolicy.

Po części konkursowej swoją twórczość przedstawili goście - zespoły artystyczne z Polski. Na scenie parafiadowej wystąpiły zespoły: "New Life Music", "Trzecia Godzina Dnia", "Pokoju znak", zespół akrobatyki sportowej "Jagódki". Również na scenie teatralnej Parafiady wieczorem po zakończeniu wręczenia nagród sportowych i kulturalnych odbywały się przedstawienia teatralne: Grupy Teatralnej Maska z Pruszkowa, Sceny Młodzieżowej Teatru Zdrojowego z Krynicy, Teatr Trochę Inny przedstawił spektakl "Mały Książę", w którym aktorami są osoby niepełnosprawne i upośledzone umysłowo.

W ostatnim dniu podczas wręczenia nagród specjalnych w dziedzinie sportu i kultury i podsumowania wyników Parafiady wystąpiła artystka znana uczestnikom wcześniejszych Parafiad Monika Grajewska.

Po zakończeniu XV Finałów Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży Ojcowie Pijarzy sponsorowali dla młodzieży ze Wschodu dwutygodniowy wypoczynek. Młodzież mogła wybrać odpoczynek w górach czy nad morzem. Młodzi lidzianie opalali się na plaży i oddychali morskim powietrzem w Rewalu nad Bałtykiem.

Trudno opisać wszystkie emocje i wrażenia towarzyszące uczestnikom spotkania. Dla nich Parafiada - to nie tylko współzawodnictwo z rówieśnikami, przyjeżdżającymi z różnych krajów i mówiącymi różnymi językami, to także możliwość spotkania ciekawych ludzi, poznawania kultury i tradycji innych narodów, a najważniejsze - to sposób na bycie młodym i otwartym, wrażliwym i dobrym, ufać i poświęcać siebie innym.

Irena Dowlaszewicz

 

??????.???????