Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

Związek Obywatelskiej Pracy Kobiet

Górny rząd (od lewej)

 1. Lidia Pinskierówna, nauczycielka języka francuskiego w Gimnazjum i Liceum im. Hetmana Karola Chodkiewicza
 2. Aniela Krzętowska, żona wicestarosty lidzkiego Stanisława Krzętowskiego
 3. ?
 4. ?
 5. ?
 6. mgr Maria Stasiewiczowa, żona lidzkiego lekarza powiatowego Witolda Stasiewicza
 7. ?
 8. Maria Wencel, żona profesora robót ręcznych w Gimnazjum i Liceum im. Hetmana Karola Chodkiewicza Zygmunta Wencla (pani Wenclowa obecnie ma 101 lat i mieszka u córki w Gdyni)
 9. ?
 10. ?

środkowy rząd

 1. Maria Maślankowa, żona właściciela zakładu ślusarskiego w Lidzie, Eugeniusza Maślanki
 2. pani Orkuszowa, żona kierownika Szkoły Powszechnej nr 5 im. Tadeusza Kościuszki
 3. Józefa Michniewska, nauczycielka i żona kierownika Szkoły Powszechnej nr 1 im. Gabriela Narutowicza
 4. Gabriela Dobrowolska, żona kierownika Szkoły Powszechnej Kolejowej, Władysława Dobrowolskiego
 5. ?
 6. pani Szeptunowska
 7. pani Jodko
 8. Maria Wismontówna, dentystka

dolny rząd

 1. Maria Bulando
 2. pani Zadurska, żona burmistrza Lidy
 3. pani Kozłowska, żona inspektora szkolnego w Lidzie
 4. pani Gąsowska, żona starosty lidzkiego
 5. pani Sokołowska, żona wojewody nowogródzkiego
 6. pani Bieńkowska
 7. Józefa Mętlewiczowa, żona dyrektora w Gimnazjum i Liceum im. Hetmana Karola Chodkiewicza Kazimierza Mętlewicza
 8. hrabina Elżbieta Krasicka z majątku Olżew Wielki w powiecie lidzkim
 9. Teodozja Kornetowa, żona kapitana 77pp

 

??????.???????