Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

6 grudnia w miejskim Pałacu Kultury odbyła się prezentacja książki pt. "150 białoruskich pieśni ludowych Grodzieńszczyzny" autorstwa byłego dyrektora Studium Muzycznego Mariana Bojarowicza.

***

My się żalimy, że jesteśmy biedni. Na koniec roku w nadniemeńskiej Brzozówce zarejestrowano 3200 samochodów, tzn. że samochód posiada praktycznie każda rodzina, jak w najbardziej rozwiniętych państwach.

***

13 grudnia swoje małe jubileusze 5-lecia działalności obchodziły wspólnota postępowego judaizmu w Lidzie oraz znany i popularny zespół "Szalom", którymi kieruje Michał Dwilański. Przedstawiciel ambasady Izraela w Mińsku podkreślił w swym wystąpieniu, że takie inicjatywy mają pełne poparcie z ich strony. Podczas koncertu wystąpiły zespoły "Kresowiacy", "Czarawiczki" oraz jubilaci. Życzenia dalszej owocnej działalności i współpracy złożył także prezes SZ "Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej" Aleksander Kołyszko.

***

15 grudnia w Domu ZPB odbył się wieczór poezji Mickiewicza: uczniowie Szkoły Społecznej przedstawili znane i mniej znane utwory wielkiego Rodaka.

***

15 grudnia 2002 roku do Domu Polskiego w Lidzie przyjechał znany nie tylko w Polsce, ale również i poza jej granicami projektant mody Wojtek Bokłado z Białegostoku. Na spotkanie z nim przybyli młodzież ucząca się języka polskiego w Szkole Społecznej przy Domu ZPB oraz nauczyciele języka polskiego. Każdy z uczestników mógł porozmawiać o swoim wyglą­dzie, otrzymać wskazówki dotyczące ubrania, kolorów i fryzur jakie ma nosić. Gość opowiedział również o tren­dach mody na świecie.

***

20-22 grudnia w Wasilkowie pod Białymstokiem Pomorski oddział Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" wspólnie z TKPZL zorganizował szkolenie dla nauczycieli z Lidy i rejonu pt. "Formy pracy z młodzieżą". Słowa podziękowania za poświęcenie i trud należą się trenerom Marii Brzeskiej-Deli oraz Mariuszowi Ziębie.

***

24 grudnia tradycyjnie Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej zaprosiło lidzian do pomnika Adama Mickiewicza, aby uczcić dzień urodzin naszego poety oraz podzielić się opłatkiem. Okolicznościowe wiersze i kolędy przyszykowały dzieci i młodzież ucząca się języka polskiego w szkole nr 14 pod kierownictwem nauczycielki Heleny Aleksandrowicz. Przybyły również dzieci ze szkoły nr 10.

***

27 grudnia przez cały dzień w szkole nr 11 rozbrzmiewał język polski. Zabawy choinkowe dla dzieci oraz dyskotekę dla młodzieży zorganizowało tu Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej. Nad całością czuwały przyszłe nauczycielki ze Studium Pedagogicznego pod czułym okiem nauczycielki Janiny Maciuk. Prezenty i słodycze na gwiazdkę dostaliśmy dzięki Klubowi Lidzian z Warszawy, za które dziękujemy. W niektórych klasach zostały urządzone spotkania opłatkowe. Zabawy przy choince odbyły się również w przedszkolach nr 27 (nauczycielka Irena Wojtkiewicz) oraz nr 33 (nauczycielka Grażyna Kołyszko).

***

29 grudnia na tradycyjnym opłatku spotkali się członkowie TKPZL. Polskie pieśni, zabawy, tańce nie zostawiły nikogo obojętnym. Było swojsko i domowo.

***

W dniach 27 grudnia - 3 stycznia 45 osobowa grupa dzieci z Lidy przebywała w Rypinie na zaproszenie dyrektora Domu Polonii w Pułtusku Grzegorza Russaka oraz proboszcza parafii św. Stanisława Kostki ks. Marka Smogorzewskiego. Mieszkańcy miasta stworzyli dla gości prawdziwie rodzinną atmosferę, a wycieczki na zamek w Golubiu Dobrzyniu, do Płocka oraz Pułtuska dały możliwość lepiej poznać Polskę i jej historię.

***

29 grudnia Oddział ZPB w Zabłociu zorganizował spotkanie opłatkowe, na które przybyli członkowie oddziału, ks. Henryk Jabłoński, goście z Polski, z Werenowa oraz Radunia.

***

W bożenarodzeniową noc zapaliło się poddasze pałacu Radziwiłłów w Nieświeżu. Spłoneło 600 metrów kwadratowych dachu i poddasza, na dodatek strażnicy zalali praktycznie cały pałac wodą. Oficjalna komisja obliczyła straty na 282 tysiące białoruskich rubli!?

***

Nasze życie ciągle urządza niespodzianki. Mieszkańcy niektórych domów na Słobudce zostali zmuszeni spotykać Nowy Rok bez prądu. Dla niektórych to zdarzenie stało się prawdziwą katastrofą - nie było możliwości oglądać świątecznego programu w telewizji. Inni uważają, że w mieszkaniach została stworzona niepowtarzalna atmosfera, możliwość rozmowy, a dla dzieci swiece oraz lichtarzyki sprawiły ogromną radość.

***

Przez półtora miesiąca od początka stycznia w Lidzkim Muzeum Historyczno-Artystycznym była czynna wystawa "Drogi do Niepodległej". Urządzona staraniem Fundacji Pomoc Szkołom Polskim na Wschodzie im. T. Goniewicza i SZ "Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej". Przed tym wystawa gościła w Brześciu oraz Grodnie.

***

Jak co roku młodzież z kościoła farnego w Lidzie pod kierownictwem przełożonej sióstr nazaretanek s. Stanisławy przyszykowała jasełka. Jasełka zostały przedstawione nie tylko w kościele, lecz także w Domu ZPB (5 stycznia) oraz we wsi Żodiszki.

***

12 stycznia w Domu Polskim odbył się koncert muzyki klasycznej w wykonaniu Ireny Trubiejewej, która przedstawiła utwory światowych kompozytorów - Schuberta, Mozarta, Rochmaninowa.

***

Usługi w naszym mieście świadczą 739 podmiotów gospodarczych: 247 przewozy transportowe, 158 taxi, 59 remont pojazdów, 75 usługi fryzjerskie, 9 remont zegarków, 13 fotousługi, 12 remont sprzętu gospodarstwa domowego.

***

13 stycznia świąteczne spotkanie odbyło się w Raduniu i zostało zorganizowane przez oddział ZPB. Na uroczystość przybyli: An­drzej Krętowski, Konsul Generalny RP w Grodnie, Renisław Walter, konsul w Konsulacie Generalnym RP w Grodnie, Tadeusz Kruczkowski, prezes Związku Polaków na Białorusi. Swoje umiejętności zaprezentowały dzieci i młodzież ucząca się języka polskiego oraz zespół "Przy­jaciółka" pod kierownictwem Walentyny Szyłko.

***

19 stycznia na spotkanie choinkowe w Domu ZPB zostali zaproszeni uczniowie szkoły nr 10 uczące się języka polskiego. Zima, święty Mikołaj dopomogły stworzyć świąteczny nastrój.

***

19 stycznia uczniowie Katarzyny Potockiej (szkoła nr 16 i 11) oraz Marii Rak (szkoła nr 4) zaprosiły mieszkańców miasta do Miejskiego Pałacu Kultury na przedstawienie jasełkowe.

***

Od trzech lat niosą radość ludziom mali artyści grupy "Gwiazdy Betlejemskiej" z Wołpy. Ponad czterdziestoosobową grupę młodzieży z parafiia św. Jana Chrzciciela zebrała i zorganizowała we wspaniały teatrzyk Maryna Żybartowicz, katechetka parafii. Ona również jest autorką scenariusza i reżyserką przedstawienia jasełkowego, z którym zapoznali lidzian 19 stycznia. Do Lidy zespół przybył dzięki staraniom ks. Andrzeja Buraka z parafii św. Rodziny.

***

20 stycznia w ramach redukcji wydatków budżetowych w Lidzie została zlikwidowana izba wytrzeźwień.

***

W dniu 22 stycznia w ramach akcji świąteczno-noworocznej delegacja Konsulatu Generalnego RP w Grodnie odwiedziła wsie Osipowce, Kłajsze, Sołtaniszki oraz Zabłoć w rejonie werenowskim. Dzieci z niecierpliwością czekały na gości. W Osipowcach 18 dzieci poznaje język polski pod opieką na­uczycielki Leonidy Pyszyńskiej, 13 dzieci uczy się języka polskie­go w Kłajszach z nauczycielem Tade­uszem Jermakiem, we wsi Sołtaniszki 41 z 48 dzieci w całej szkole uczy języka polskiego nauczycielka Ha­lina Kołysko. Nad wieczór goście dotarli do Za­błocia. Tu głos zabrali przedszkolacy pod kierownictwem nauczy­cielki Reginy Czapla oraz uczniowie Zabłockiej Średniej Szkoły pod kierow­nictwem Hali­ny Nienartowicz.

***

Polskie poezja i śpiew rozbrzmiewały 25 stycznia w Domu Kultury w Bieniakoniach. Dzieci i młodzież pod kierownictwem nauczycielki języka polskiego Teresy Garbiny przygotowały ciekawy występ dla niecodziennych gości: Konsula Generalnego RP w Grodnie Andrzeja Krętowskiego, wiceprezesa ZPB Józefa Porzeckiego, przewodniczącego Wiejskiej Rady Wykonawczej Mikołaja Mielko, księdza proboszcza. Wszyscy uczestnicy otrzymali prezenty świąteczno-noworoczne, ufundowane przez Stowarzyszenie "Wspól­nota Polska".

***

25-26 stycznia w nadniemeńskim Sanatorium "Raduga" ("Tęcza") Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej we współpracy z Fundacją "Polonia" z Warszawy zorganizowało szkolenia psychologiczne dla nauczycieli szkół miasta i rejonu. Uczestnicy zostali zachwyceni tempem i skutecznością zajęć prowadzonych przez Tomasza Stefanowicza i Adama. W tak krótkim czasie udało się przećwiczyć wiele ważnych zagadnień prowadzenia dyskusji, kierowania grupą, osiągnięcia sukcesu. Mamy nadzieję, że podobne szkolenia będą kontynuowane.

***

Nowości wydawnicze

Nowe pismo "BieltexNews" zaczeło ukazywać się w Lidzie staraniem firmy "Bieltex Optyk". Nakład 285 egzemplarzy, format A4. Przewodni temat - działalność firmy oraz sprawy ich robotników.

 

9 grudnia 2002 r. z bólem w sercu pożegnaliśmy Panią Weronikę Kuryło - wspaniałą nauczycielkę, Człowieka z wielkiej litery oraz przyjaciółkę w dobrych i złych chwilach. To właśnie Ona jako pierwsza rozpoczęła naukę języka polskiego w Lidzie i na Białorusi. Swoim, entuzjazmem, energią zarażała wszystkich, kto się spotykał na Jej drodze. Z Jej twarzy nigdy nie schodził uśmiech, była pełna optymizmu i miłości. Swoją dobrocią, czułością darzyła swych kolegów, uczniów i ich rodziców. Wszędzie jej było pełno. A teraz jest pustka. Jej nieobecność nikt już nam nie wynagrodzi i nikt Jej nam nie zastąpi. Ale Ona zawsze będzie z nami w naszych wspomnieniach, w naszych sercach.

Niech dobry Bóg przyjmie Ją do swego królewstwa.

Spoczywaj w pokoju, Pani Weroniko!

Zarząd SZ "Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej"

Redakcja "Ziemi Lidzkiej"

 

??????.???????