Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

24 grudnia przy pomniku Adama Mickiewicza tradycyjnie spotkali się Polacy z Lidy, aby odznaczyć dzień urodzin Wieszcza oraz połamać się opłatkiem.

***

25 grudnia w CM "Panorama" wspaniały koncert zainaugurował prezentację kolejnego albumu zespołu "Kresowiacy" - "Kolędy".

***

27 grudnia średnia szkoła nr 11 była okupowana przez polskie dzieci i młodzież - Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej zorganizowało tu trzy zabawy choinkowe dla dzieci uczących się języka polskiego pod opieką Towarzystwa. Cały program przyszykowała starsza młodzież pod kierownictwem nauczycielki Ani Grotkowskiej. Było dużo konkursów, tańców i słodyczy z upominkami, nikt nie został obdzielony. Święty Mikołaj w ten dzień miał sporo roboty. W przerwie między tymi imprezami musiał zdążyć także do przedszkola nr 27, gdzie wychowankowie pani Ireny Wojtkiewicz również urządzili polską choinkę. Prezentów dla nich również nie zabrakło. Wszystko dzięki lidzianom z Klubu Przyjaciął Ziemi Lidzkiej w Warszawie. Radość i śmiech dzieci były podziękowaniem za Ich ofiarność i pamięć.

***

27 grudnia w szkole nr 14 w uroczystej atmosferze spotkali się członkowie TKPZL aby w tradycyjny sposób dzieląc się opłatkiem, odznaczyć zakończenie roku, życząc sobie nawzajem pomyślności.

***

29 grudnia w Domu ZPB odbyła się świąteczna zabawa dla dzieci uczących się języka polskiego. Znane postacie z bajek oraz św. Mikołaj i Śnieżka zachęcały dzieci do udziału w konkursach i zabawach.

***

W Lidzie w dn. 1 stycznia 2002 r. miaszkało 99400 osób. Za rok zarejestrowano 950 urodzeń (na 51 mniej niż w ubiegłym roku), zmniejszenie liczby urodzeń w mieście notuje się z 1988 roku. 768 parom udzielono ślubów oraz 431 rozwód, co oznacza, że ponad połowa rodzin rozpada się. Zmarło 1015 osób, na 94 więcej niż poprzedniego roku.

***

Obecnie na terenie rejonu lidzkiego działa 21 średnich, 12 podstawowych i 7 początkowych szkół, 1 gimnazjum, 27 przedszkoli. Wydatki na edukację wynoszą do 70 % budżetu rejonu. Z pierwszego lipca br. podstawowe szkoły we wsiach Jewsiejewicze oraz Koniuszany będą przekształcone w początkowe, we wsi Hołdów szkoła i przedszkole zostaną połączone w jedną instytucję, natomiast podstawowe szkoły w Buciłach i Poniemuniu zostaną zamknięte. Czyni się w związku ze zmniejszeniem ilości uczniów w szkołach (n-p, w zamykanych szkołach nie przekracza 30 uczni) oraz w celu ekonomii środków publicznych.

***

10 stycznia św. Mikołaj zawitał do przedszkola nr 33 w osiedlu Rybinowskiego, gdzie języka polskiego od kilku lat społecznie uczy Grażyna Kołyszko. Za piękne recytacje i śpiew maluchy otrzymały słodycze oraz kolorowe czapeczki z szalikami od sponsorów z Warszawy.

***

Na Ziemi Lidzkiej zjawili się prywatne jeziora. Od trzech lat dzierżawi Wierzchnie Lidzkie jeziorą prywatny przedsiębiorca Kareniewski, jeziora w Krupowie, Ogrodnikach, Berdówce i Dubrowni należą do spółki akcyjnej. Podowne zagospodarowanie dozwala Kodeks wodny RB z 1998 roku.

***

3200 samochodów i 1400 motorów mają mieszkańcy Brzozówki. Praktycznie każdy pełnoletni obywatel (wykluczając starców i dzieci) 14-tysięcznego miasta nad Niemnem posiada jakikolwiek transport. Pierwsze miejsce na Białorusi co do ilości pojazdów prywatnych jest więc zasłużone.

***

04 stycznia do Lidy przybyli słuchacze Uniwersytetu "III Wiek" z Grodna. TKPZL zorganizowało zwiedzanie miasta, a następnie odbyło się spotkanie z kolegami z podobnego Uniwersytetu w Domu ZPB.

***

20 stycznia w Lidzie odbył się VIII Przegląd Zespołów Kolędniczych. "Memoria", "Sybirak", "Anżelika", parafii św. Rodziny, Wniebowzięcia NMP, Bożego Miłosierdzia, Niepokalanego Poczęcia NMP, z parafii Wewiórka, Zabłoć "Katowickie Gwiazdeczki"

***

9 lutego po raz trzeci Kluby "Sokół" w Grodnie i Lidzie zorganizowali Bal "Sokoła", w którym wzięli udział polskie drużyny sportowe z Wołkowyska, Brześcia, Miadzioła, Oszmiany, Nowogródka, Grodna i Lidy oraz przyjaciele z Warszawy i Pruszkowa. Na początku odbył się bieg na 1 kilometr ulicami miasta i mecz towarzyski koszykarek Grodna i Lidy. Zabawę tradycyjnym polonezem rozpoczął zespół "Kresowe zabawy".

***

15 lutego polski zespół ludowy "Kresowiacy" na zaproszenie miejskiej filharmonii koncertował w Grodnie.

 

Nowości wydawnicze

Na początku roku ukazała się kolejna książka z serji "Pamięć", tym razem dotycząca rejonu Szczuczyńskiego. Na podstawie dokumentów i materiałów archiwalnych została odtworzona historia tej ziemi. Czytelnik znajdzie tu biogramy sławnych rodaków, opisy miast i miasteczek rejonu, najciekawszych zabytków. Najwięcej uwagi poświęcono okresowi drugiej wojny światowej, podano listy osób, którzy zginęli w walkach na frontach lub podczas okupacji, zostali represjonowani przez Stalina. Książka została przyszykowana przez miejscowych krajoznawców oraz naukowców Grodzieńskiego Uniwersytetu.

 

??????.???????