Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

W 1998 r. na drogach Lidy i lidzkiego rejonu zginęło 36 osób, a 133 osoby zostało ranne.

***

W 1998 r. lidzka służba paszportowa wydała dokumenty dla 110 osób, którzy zdecydowali na wyjazd za granicę Białorusi na stale.

***

4-10 stycznia w Lidzie przybywała grupa nauczycieli z Polonijnego Centrum Nauczycieli z Lublina, którzy prowadzą kurs przygotowawczy na studia do Polski dla młodzieży z Ziemi Lidzkiej. Młodzież doskonaliła swoją wiedzę z języka, literatury, historii oraz geografii Polski. Nauczyciele mieli okazję poznać Szlak Mickiewicza.

***

W dniach 9-10 stycznia w Lidzie odbył się pierwszy etap olimpiady z języka i literatury polskiej. I miejsce zajęła Wioletta Wojtulewicz, II - Bożena Kosiak, III - Paweł Raubo. Wioletta i Bożena przeszły do następnego etapu. Wszyscy uczniowie są wychowankami nauczycielki I. Kołyszko. Gratulujemy.

***

5 stycznia Konsuł generalny spotkał się w Werenowie z dziećmi, które uczą język polski.

***

10 stycznia w Domu ZPB odbył się przegląd zespołów kolędniczych. Na przeglądzie obecny był Konsul Generalny RP Szostak z żoną. Teatrzyk dziecięcy działający przy Domu ZPB, a także zespół " Sybirak" zostały zaproszone do występu w Polsce.

***

15 stycznia Konsul Generalny Sylwester Szostak odwiedził kolejną szkołę na Ziemi Lidzkiej. Tym razem w Dociszkach (rejon werenowski). W tej niedużej szkole aż 143 ucznia uczy się języka ojczystego.

***

16-17 stycznia zespół "Kresowiacy" przebywał w Grajewie na zaproszenie p. Edwarda Szabata, Dyrektora Domu Kultury oraz księdza prałata Stanisława Łatwajtisa, Proboszcza parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Zespół odśpiewał pięć Mszy św. oraz przedstawił słuchaczom swój program kolędniczy. Dziękujemy organizatorom za te miłe spotkania w Ojczyźnie.

***

28 stycznia w Warszawie odbył się Walny Zjazd Nowogródzkiego Okręgu AK. Prezesem ponownie został wybrany Bolesław Lisowski.

***

12 lutego w nowogródzkiej farze została odprawiona Msza św. zamówiona przez oddział ZPB, w intencji Adama Mickiewicza. Dokładnie 200 lat temu w ten dzień w tej świątyni był ochrzczony nasz wielki ziomek.

***

13 lutego przy wsparciu Konsulatu RP w Grodnie został zorganizowany pierwszy w powojennej historii Radunia bal karnawałowy.

***

13 lutego w Grodnie odbyły się wybory nowego zarządu Stowarzyszenia Sybiraków, działającego przy ZPB. Zostali wybrani nowi wice-prezesowie Stowarzyszenia - Helena Giebień, Mieczysław Połom z Lidy oraz Leonarda Rewkowska ze Słonimia.

***

14 lutego w Polskiej Szkole w Grodnie odbył się I Festiwal Piosenki Zuchowej. Honorowe II miejsce zajęły zuchy z Radunia - "Pracowite krasnoludki".

***

21 lutego odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej. Udzielono absolutorium odchodzącemu Zarządowi oraz w tajnym głosowaniu obrano nowy w składzie: prezes Aleksander Kołyszko; sekretarz Krystyna Woronowicz; Klub historyczno-krajoznawczy - Stanisław Uszakiewicz, Aleksander Siemionow; Klub nauczycieli polskich Janina Maciuk (wiceprezes ds. szkolnictwa), Katarzyna Konczewska; Klub "Senior" - Weronika Kuryło; Sekcja kulturalna - Teresa Siemionowa (wiceprezes ds. kultury), Jerzy Wojtkiewicz, przedstawiciel zespołu "Kresowiacy" Tadeusz Komincz; Sekcja gospodarcza Helena Cydzik, Janina Bartoszewicz; kasjer - Lucyna Kimaszewska. Księgowa - Teresa Kolendo.

***

27 lutego Konsul Generalny RP Sylwester Szostak odwiedził w Bieniakoniach drużynę harcerską. Razem z nim przybyli przedstawiciele harcerzy z Sokółki, którzy wręczyli swoim nowym przyjaciołom w prezencie 4 mundurki harcerskie.

***

Zostały podsumowane wyniki mickiewiczskiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży.

Spośród uczestników wyłoniono najlepszych. Pierwsze miejsce dostała uczennica szkoły nr 14 Julia Sołoducho (nauczyciel Natalia Waraksa) za pracę pt. "Zmierzch". Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej zafundowało nagrody książkowe, natomiast galeria - farby, pędzle oraz inne materiały potrzebne młodym artystom w pracy. Wyróżniono 26 osób spośród ponad 70 uczestników.

***

4 marca odbyło się spotkanie polskich dzieci w szkole we wsi Paszkowicze (rej. werenowski) z Konsulem Generalnym RP Sylwestrem Szostakiem.

***

11 marca odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Lidzkiego oddziału Towarzystwa Białoruskiej Szkoły. Sytuacja z białoruskojęzycznym nauczaniem w Lidzie jest jedną z najlepszych na Białorusi, jednak ciągle pogarsza się. Brakuje poparcia ze strony władz. Szczyt rozwoju białoruskiego szkolnictwa przypadł na 1994 r. Wówczas w Lidzie powstało 83 pierwsze klasy, natomiast w roku 1998 - 41 (odpowiednio 644 uczni i 387 uczniów). Poczynając z roku 1997 obserwuje się spad ilości dzieci pobierających naukę w języku białoruskim. W 7 szkołach miasta z 17 nie powstało pierwszych klas z białoruskim językiem wykładowym. Jednak na wschodzie Białorusi sytuacja jest jeszcze gorszą. Np. w takim dużym obwodowym mieście jak Mohylew nie ma żadnej białoruskiej klasy pierwszej.

***

W Mińsku została otwarta wystawa zdjęć naszego krajana Jana Bułhaka. Zdjęcia przedstawiają międzywojenne Wilno, Nowogródek, Nieśwież, Stołpce, Kleck i okolice. Jan Bułhak urodził się w 1876 r. w Ostaszynie (dzisiaj to rejon korelicki).

***

Archiwum Współczesnej Historii w Mińsku przy współpracy z ośrodkiem "Karta" z Warszawy przeprowadziło konkurs pod tytułem -"Życie na Białorusi w latach 1945 - 1965". Jedno z pierwszych miejsc zajęła Olga Wielikaja, uczennica średniej szkoły z miasteczka Kojdanawa za pracę pod tytułem "Działalność podziemnej młodzieżowej antysowieckiej organizacji w Lidzie". Jest to pierwsza wzmianka o takiej organizacji w Lidzie. Jak tylko ten tekst dotrze do naszej redakcji obowiązkowo zapoznamy z nim naszych Czytelników.

***

13-14 marca w Grodnie odbyła się Republikańska Olimpiada Języka i Literatury Polskiej, w której wzięło udział 11 osób z Baranowicz, Brześcia, Grodna, Lidy i Wołkowyska.

***

 

Nowości wydawnicze.

W Raduniu ukazało się nowe pismo pod nazwą "Miasteczko". Pismo podejmuje kulturalno-oświatową tematykę. Wydawane jest w białoruskim i polskim językach. Nakład 299 egz.

***

W połowie stycznia znane na cały świat paryskie pismo "Kultura" wydało swój pierwszy białoruski numer. W prezentacji tego wydania w Mińsku uczestniczył nasz krajan, publicysta i literat Zemowit Fiedecki.

 

??????.???????