Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

21-25 listopada delegacja Senatu RP na czele z senatorem Tadeuszem Kopaczem odwiedziła Lidę, Nowogródek, Raduń, Paszkowicze, Bieniakonie, Słonim, Szczuczyn oraz inne miejscowości na Ziemi Lidzkiej. Wszędzie odbyły się spotkania z działaczami ZPB. Polskie zespoły ze Słonimia i Radunia otrzymały stroję ludowe.

***

W dniach 3-5 grudnia Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie zaprosiła wydawców polonijnej prasy na II spotkania. W ramach spotkań odbyła się szczera rozmowa o problemach prasy polskiej na Wschodzie z panią Marszałek Senatu RP Alicją Grześkowiak oraz na spotkaniu panelowym z J. M. Nowakowskim podsekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa rady Ministrów, M. Maszkiewiczem Ambasadorem RP na Białorusi, A. Zawiszą doradcą Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, A. Hlebowiczem dziennikarzem. Ciekawe i pożyteczne były także spotkania w redakcjach "Życia", "Polski", Polskiej Agencji Informacyjnej.

***

5 grudnia w Miejskiej Galerii "Lidzieja" została otwarta wystawa "Ścieżkami Poety". Głównym organizatorem wystąpiło Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej, które zaprosiło do udziału artystów z Mińska, Grodna, Baranowicz, Werenowa oraz Lidy. Głównej wystawie towarzyszy wystawa dziecięcego rysunku oraz wystawa, opowiadająca o życiu i działalności Poety i jego związkach z Ziemią Lidzką i Nowogródzką.

***

6 grudnia Młodzieżowy Teatr "Brama" przedstawił swoje widowisko "Opowieść o człowieku, który Polskę głosił..." w swoim rodzinnym mieście i uzyskał duże brawa.

***

8 grudnia ukazał się pierwszy numer nowego pisma "Wiadomości Werenowskie", który jest w całości poświęcony sprawom polskiego szkolnictwa. Warte przeczytania są teksty: "Za co jest prześladowany Paweł Orpik" (Paweł Orpik - rejonowy kurator oświaty i prezes oddziału ZPB), "Jak większość stała mniejszością", "Nasze dzieci powinny się uczyć w języku ojczystym". Teksty są w rosyjskim, polskim i białoruskim językach. Nakład 299 egzemplarzy, tzn. tyle ile można wydawać oficjalnie nie rejestrując pisma na Białorusi.

***

12 grudnia lidzki oddział ZPB we współpracy z Podlaskim oddziałem "Wspólnoty Polskiej" zorganizował III Konkurs Historyczny dla młodzieży pt. "1000 lat historii Polski". Pierwsze miejsce zajęła Helena Gryszkiewicz ze wsi Dworzyszcze.

***

15 grudnia do Bieniakoń przybyli nauczyciele języka polskiego z całego rejonu werenowskiego, aby na kolejnym swoim spotkaniu metodycznym omówić problemy nauczania języka ojczystego. Nauczyciele mieli okazję wizytować lekcję języka polskiego prowadzoną przez nauczycielkę Annę Rusak.

***

17 grudnia Konsul Generalny RP Sylwester Szostak zorganizował w konsulacie spotkanie Bożonarodzeniowe przedstawicieli polskich organizacji i kleru katolickiego. Na spotkaniu śpiewał połączony zespół "Sybirak" i "Memoria" z Lidy.

***

19 grudnia w Domu ZPB odbył się opłatek dla działaczy lidzkiego oddziału Związku.

***

20 grudnia w Warszawie odbyły się centralne uroczystości Roku Mickiewiczowskiego w obecności Prymasa Polski Józefa Glempa, posłów i senatorów RP. Członkini TKPZL z Brzozówki Eugenia Winnicka, która jest laureatką tegorocznego konkursu "Kresy", zaprezentowała wspaniałą recytację utworów wieszcza.

***

20 grudnia w Sołecznikach na Litwie został odsłonięty jeszcze jeden pomnik naszego wielkiego krajana - Adama Mickiewicza.

***

24 grudnia odbył się tradycyjny opłatek przy pomniku Adama Mickiewicza z udziałem księdza diakona z parafii NP NMP na Słobudce, członków TKPZL, ZPB oraz SZHP.

***

26 grudnia w szkole nr 11 tłumnie zgromadziły się najmłodsze dzieci, uczące języka polskiego by uczestniczyć w zabawie choinkowej. Piękną imprezę zorganizowali i poprowadzili uczniowie i absolwenci kółka języka polskiego, które prowadzi mgr. Irena Kołyszko. W ten sam dzień spotkania opłatkowe dla swoich członków zorganizowały Społeczne Zjednoczenie Harcerstwo Polskie oraz Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej.

***

27 grudnia odbyła się zabawa sylwestrowa dla młodzieży zorganizowana przez Klub Młodzieżowy TKPZL w szkole nr 11.

***

30 grudnia Konsul Generalny RP Sylwester Szostak odwiedził z prezentami polskich dzieci z Bieniakoń i Jodkiszek.

***

Za 1998 rok każdy mieszkaniec Lidy łącznie z niemowlętami wypił aż 15 litrów mocnych trunków.

***

W 1998 r. w Lidzie urodziły się 1074 niemowlęta, zmarło 982 osoby, natomiast w Lidzkim rejonie urodziło się 425 dzieci, zmarło - 957 osób. W mieście zarejestrowano 719 ślubów oraz 466 rozwodów.

 

Prenumerata "Ziemi Lidzkiej" może być załatwiona przez Klub Przyjaciół Ziemi Lidzkiej w Warszawie poprzez wpłatę na konto Klubu wartości 1 USD za jeden zeszyt z kosztami przesyłki i wysłaniem kserokopii rachunku bankowego do Redakcji. W ten sam sposób można zamówić książkę "Jak feniks z popiołu... Polacy na Ziemi Lidzkiej w latach 1987-1997"

Wpłaty należy kierować na konto: PKO BP VIII O/Warszawa 10201084-414982-270-1-111

Prenumeratorzy z Białorusi zgłaszają się bezpośrednio do redakcji.

Książka "Jak feniks z popiołu... Polacy na Ziemi Lidzkiej w latach 1987-1997" może być załatwiona przez Klub Przyjaciół Ziemi Lidzkiej w Warszawie poprzez wpłatę na konto Klubu wartości 10 zł za jeden egzemplarz z kosztami przesyłki i wysłaniem kserokopii rachunku bankowego do Redakcji.

Wpłaty należy kierować na konto: PKO BP VIII O/Warszawa 10201084-414982-270-1-111

 

 

DO SIEGO ROKU !!!

Zofia Kossak-Szczucka, znakomita polska pisarka, przebywająca w latach 1953 -1954 w Kornwalii, z dala od kraju, wspominając Święta Bożego Narodzenia na ziemi ojczystej, napisała w "Roku Polskim" :

"[...] Gdzież jest Polak, dla którego melodie Bóg się rodzi, Wśród nocnej ciszy, W żłobie leży, nie stanowiłyby części własnej duszy? Zrosły się one nierozerwalnie z polskością, której są wykwitem, a mogą być słusznie duma..."

Tak więc, Drodzy Przyjaciele z Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej, z którymi Komitet Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk współpracuje owocnie od lat sześciu, oraz Wszyscy Rodacy, a także przyjaźni nam Mieszkańcy innych narodowości i wyznań z tamtych stron - przyjmijcie, proszę, od Komitetu w Wieczór Wigilijny Opłatek - symbol Pokoju i Życzliwości oraz najpiękniejszą z polskich kolęd : Bóg się rodzi, napisaną w XVIII w. przez Franciszka Karpińskiego, urodzonego wszak również na Kresach południowych dawnej Rzeczypospolitej, a więc kresowianina.

"Bóg się rodzi", niosąc ludziom dobrej woli Pokój, budząc w nich wzajemną życzliwość, wydobywając z głębi serc to, co najlepsze i najpiękniejsze.

Życzymy, aby w ten niepowtarzalny Wieczór Wigilijny, gdy zabłyśnie na Niebie pierwsza gwiazda i gdy przy wigilijnym stole czeka wolne miejsce na Przybysza, otworzyły się drzwi lidzkiego Domu Polskiego dla wszystkich bez wyjątku Polaków z tych stron; łączy ich bowiem wspólna tradycja bożonarodzeniowa, łączy wspólna Wigilijna Wieczerza, łączy kolęda, a przede wszystkim łączą korzenie rozgałęzione w tej Ziemi Praojców. Życzymy z całego serca wspólnych działań w środowisku Polaków na Ziemi Lidzkiej, utrwalania pięknych polskich tradycji z dziedziny kultury, nauki i sztuki.

Polacy, zamieszkujący te tereny, mogą być dumni z faktu, ze mimo bardzo trudnych warunków, a nawet prześladowań w okresie II wojny światowej i władzy radzieckiej zdołali zachować narodowa świadomość i ojczysty język. Życzymy, aby młode pokolenie Polaków na Ziemi Lidzkiej poznawało i utrwalało polskie tradycje, rozumiało potrzebę zachowania języka ojczystego, dostrzegając jego piękno i bogactwo.

Niechaj nasze serdeczne życzenia ZDROWIA I POGODY DUCHA, wysłane znad Wisły, dotrą nad Lidziejkę, Dzitwę i Niemen wraz ze staropolskim przesłaniem: DO SIEGO ROKU 1999

Oby był On dla nas wszystkich bardziej życzliwy, a na pewno nie gorszy niż ten, który żegnamy.

Przewodnicząca Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN

Prof. dr hab. Irena Stasiewicz - Jasiukowa

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia wiele łask Bożych, radości, spokoju i ciepła rodzinnego, sukcesów w realizacji planów w Nowym 1999 Roku życzy Redakcja i Zarząd TKPZL

 

 

Mickiewicziana

Miesiąc grudzień minął na Ziemi Lidzkiej, jak i na całej Białorusi, pod znakiem naszego wieszcza narodowego Adama Mickiewicza. Do tego przyczyniło się także Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej. Pierwszą imprezą tego cyklu stało się otwarcie 5 grudnia wystawy plastycznej "Szlakami Poety". Ciekawe prace zaprezentowali malarze Tatiana Chwojnicka z Mińska, Walentyna Ciechanowicz z Baranowicz, Stanisław Kiczko z Grodna, rzeźbiarze Sergiusz Gumilewski z Mińska oraz Kazimierz Misiuro z Werenowa. Całą imprezę uświetnił śpiew "Kresowiaków".

Wiele imprez przyszykowały także nauczyciele. Historię życia Poety zaprezentował dla Lidzian Teatr Młodzieżowy "Brama". Nauczycielka języka polskiego ze szkoły nr 4 Maria Rak ze swymi uczniami pokazały inscenizację "Pani Twardowskiej". Janina Maciuk i uczennice Liceum Pedagogicznego zrobiły program trzyjęzyczny, który został zaprezentowany dla Obwodowego Seminarium Dyrektorów Szkół Zawodowych i Liceów Pedagogicznych oraz dla uczniów technikum i liceum w Lidzie. 23 grudnia na przedstawienie poetycko-muzyczne zaprosił miejski Pałac Kultury. Tu również nie zabrakło polskiego wiersza i polskiej pieśni w wykonaniu Ireny Dowlaszewicz oraz Żanny Sienkiewicz.

Symbolicznym zakończeniem Roku Mickiewiczowskiego stało się Spotkanie opłatkowe przy pomniku Wieszcza. Nie bacząc na mróz przybyli Polacy nie tylko podzielić się opłatkiem i życzyć nawzajem Wesołych Świąt, lecz także uczcić wielkiego Patriotę naszej ziemi i uczyć się od Niego miłości Ojczyzny.

Zakończenie Roku Mickiewiczowskiego na pewno nie stanie się okazją do zapomnienia o Poecie, który wciąż jest wśród nas i stanie się inspiracją wielu ciekawych imprez Polaków na Ziemi Lidzkiej.

??????.???????